Qwiek brengt de Qwiek.up naar het zorghuis

4 tips om de Qwiek.up te financieren!

1. Voorbeeldfondsen die (deels) de Qwiek.up kunnen vergoeden

Voorbeelden van fondsen:

 • Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor; Een groot fonds dat veel vergoeding biedt en ook zeker de nadruk legt op het ondersteunen van projecten m.b.t. belevingsgerichte zorg. De gehele procedure staat op de website beschreven. http://www.rcoak.nl/
 • Nationaal Ouderenfonds; Hier staat alles op beschreven om een goede aanvraag in te dienen. https://www.ouderenfonds.nl/wat-doen/subsidie-aanvraag/
 • Nuts Ohra;  Dit is een initiatief, ook voor de gehandicaptenzorg. Het is een project dat maar 2 jaar loopt met bepaalde perioden waarin de aanvragen ingediend en toegekend kunnen worden. http://www.fondsnutsohra.nl/klein-geluk/
 • Lokale Rabobank heeft soms maatschappelijke potjes ter ondersteuning van projecten.
 • Lions/Rotary.
 • Stichtingen zoals ‘Vrienden van’.
 • Het organiseren van markten.
 • Cliënten vanuit hun eigen middelen.

Vaak helpt het enorm om de totale financiering in stukken te delen en partijen een deel te laten financieren. Hierdoor zijn de bedragen een stuk lager en helpen instanties sneller, omdat de aanvrager zijn best doet om bij meerdere partijen financiering rond te krijgen.

2. Schrijf een subsidieplan voor de vergoeding van een Qwiek.up

In Nederland zijn er diverse fondsen beschikbaar voor het aanvragen van subsidie welke geldig zijn voor de aanschaf van een Qwiek.up. Een van de beste mogelijkheden is om dit via Waardigheid en Trots te doen De Qwiek.up sluit namelijk perfect aan op de uitgangspunten die gesteld worden om aanspraak te maken op deze gelden. Bij het schrijven van een geschikt subsidieplan, kunt u uitgaan van de volgende basiscriteria: Voor bijna alle fondsen gelden de volgende basiscriteria:

 • Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager zelf en/of andere subsidieverstrekkers bijdragen aan de financiering van het project (fonds betaalt dus deel van de rekening).

 • Aanvraag moet geschieden met toestemming van de locatie-manager.

 • Vaak wordt eerst een quick-scan uitgevoerd, dit is een korte vragenlijst en onderbouwing waarop de subsidie verstrekker na enkele dagen aan zal geven of het zin heeft een volledige aanvraag in te dienen.
 • Vervolgens moet er een volledige aanvraag ingediend worden waar velen punten in beschreven staan. Deze criteria verschillen per fonds en staan beschreven op de website.

Voor meer informatie over de subsidie van Waardigheid en Trots, download hieronder de factsheet

Download de W&T Factsheet

3. Organiseer een sponsoractie

Vele mensen vinden de Qwiek.up een product dat mooi aansluit bij belevingsgerichte zorg en zien de toegevoegde waarde voor de inzet in uw zorghuis. Daarom zijn sponsoracties vaak een goed initiatief om het geld voor het product bij elkaar te krijgen. Organiseer een sportwedstrijd, bak of kook samen met uw bewoners voor familieleden en buitenstaanders en maak het doel duidelijk!

Kunt u onze hulp gebruiken? Licht ons dan even in over de sponsoractie via pr@qwiek.eu en wij kunnen u voorzien van begeleidende teksten en besteden er extra aandacht aan via onze social media. Ook kunt u samen met uw contactpersoon bij Qwiek afstemmen om de Qwiek.up tijdens de sponsordag in gebruik te nemen.

Wilt u uw sponsoractie extra vorm geven? Dan kunt u uw actie ook aanmelden via een fundraising website, zodat mensen van buitenaf ook online kunnen doneren.  Dit kan bijvoorbeeld via http://whydonate.nl/ of https://nl.dreamordonate.com/

 

4. Cliënten, familie en mantelzorgers vanuit eigen middelen

Er worden regelmatig budgetten beschikbaar gesteld voor de cliënt en mantelzorgers. Daarnaast zijn familieleden en mantelzorgers vaak bereid om voor een product als de Qwiek.up een bijdrage beschikbaar te stellen vanuit eigen middelen.

Speciaal voor familie hebben wij een video en document gemaakt  welke u rond kunt sturen via e-mail. Het organiseren van een familie/mantelzorg avond is ook een goed initiatief, waarbij wij graag langs willen komen met de Qwiek.up om een demonstratie te geven, wanneer de data schikt.

Bij vragen of advies kunt u ons altijd bereiken op 045-3690510 of info@qwiek.eu