ADL zorg

Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen stimuleren met prikkelende belevingen zorgt voor meer zelfredzaamheid.

Wat is de betekenis van ADL?

Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. De mate waarin de bewoner of cliënt deze activiteiten zelf kan uitvoeren, geeft de zelfredzaamheid aan.

In veel verzorgingshuizen wordt zelfredzaamheid of participatie tijdens de ADL gestimuleerd. Dit draagt bij aan een vergroting van het welzijn van de bewoner en verlaagd de fysieke belasting van zowel bewoner als zorgverlener. Blijven bewegen is bij ADL zorg essentieel. Middels de inzet van de Qwiek.up zien we dat de verschillende zorginstellingen juist zorgen voor die extra beweging, wat weer bijdraagt aan het behouden van die zelfredzaamheid.

De ADL verrichtingen opgesomd

Onder Algemeen Dagelijkse levensverrichtingen verstaan we:

 • Eten & drinken
 • In en uit bed komen
 • Aan- en uitkleden
 • In een stoel gaan zitten en weer opstaan
 • Praten
 • Horen
 • Bewegen en lopen
 • Naar het toilet gaan
 • Ontspannen (wandelen, fietsen)
 • Zinvolle activiteit (zoals hobby’s of dagbesteding)
 • Het onderhouden van sociale contacten

Zelfredzaamheid tijdens ADL vergroot soms de werkdruk

De cliënt stimuleren om zoveel mogelijk zelf te laten doen is het uitgangspunt van het behouden of zelfs vergroten van de zelfredzaamheid. Echter in de praktijk blijkt dat hier niet altijd tijd voor is. Het is daarom heel belangrijk om kritisch te kijken naar wat het doel is, waarom je samenwerkt aan die stimulering van deze zelfredzaamheid. Ook kritisch kijken naar hoe dit bijdraagt aan het welzijn en mogelijke therapie voor de cliënt is uiteraard essentieel.

De mate van mobiliteit en hoeveelheid energie die hij of zij heeft, in combinatie met de hoeveelheid tijd die de verzorging heeft, moet leiden tot een keuze in hoe je samen gaat werken aan die zelfredzaamheid. Dat vraagt flexibiliteit, creativiteit en kiezen voor de juiste zorghulpmiddelen (belevingsmodules), maar maakt samenwerken in ADL-zorg des te leuker!

ADL zorg - zelfredzaamheid