Dansen op de André Rie module voor de Qwiek.up

Hoe belevingsgerichte zorg het welzijn vergroot.

Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met welzijn wordt bedoeld dat het zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal goed met een persoon gaat. Binnen de zorg wordt steeds meer aandacht gegenereerd voor welzijn van de cliënten. Door middel van de toepassing van belevingsgerichte zorg en een uitbreiding van de dagelijkse activiteiten. 

 

De definitie van welzijn in de zorg

Tijdens de Qwiek.vriendendag op donderdag 29 maart 2018 in de Efteling, werd er een interactieve sessie gehouden over de definitie van welzijn met zowel zorgverleners uit de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Om 30 individuen tot een gemeenschappelijke definitie van welzijn te laten komen, bleek nog lastiger dan gedacht, welzijn is een breed begrip. Een aantal kernwoorden zoals leefplezier, gelukkig, veiligheid, autonomie en geborgenheid vormden uiteindelijk een algemene en specifieke definitie van welzijn.

Als algemene definitie van welzijn werd gegeven:

 “Welzijn is persoonsgericht leefplezier ervaren door jezelf te mogen zijn.

Levenskwaliteit bepaalt gevoel voor welzijn

Daarnaast werd nog een definitie geformuleerd voor de zorg: “Welzijn verhogen door de cliënt/bewoner te helpen zijn leven te laten leiden, zodat deze persoon zich mens en individu voelt.”

Toch staat welzijn bij de meeste mensen, in direct verband met gezondheid. Levenskwaliteit, in een brede zin, bepaald voor een groot deel je gevoel voor welzijn.

Meer aandacht voor welzijn in de zorg

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor welzijn in de zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg gaf een paar jaar geleden al aan dat er een verschuiving zou moeten plaatsvinden, van aandacht voor zorg en ziekte naar gedrag en gezondheid. Daar hoort nadrukkelijk aandacht voor welzijn bij. Door meer nadruk te leggen op gedrag en gezondheid krijgt de cliënt meer regie en dat is belangrijk voor het welbevinden van mensen.

Welzijn staat, bij de meeste mensen, in direct verband met gezondheid. Wanneer je in het verzorgingshuis terecht komt door een ziekte, beperking of ouderdom en je afhankelijk bent van de zorg door anderen, neemt het gevoel van welzijn al snel af.

Bij ziektes zoals dementie of een verstandelijke beperking, uit dit zich vaak in een vorm van onbegrepen gedrag. Dit is vaak terug te zien in een hoge mate van onrust of verveling bij de cliënten.

Meer welzijn met belevingsgerichte zorg

Door middel van belevingsgerichte zorg stel je de individuele behoeften voorop, waardoor de zorg aangepast kan worden op de manier waarop de cliënt het fijn vindt. Daarnaast is een groot aanbod aan activiteiten zowel individueel als in groepsverband ook een manier om het gevoel van welzijn te bevorderen.  Denk hierbij aan activiteiten als wandelen, boeken lezen, film kijken, gezamenlijk eten en feestdagen vieren. In sommige gevallen wordt aandacht voor welzijn gegenereerd door extra personeel of vrijwilligers in te zetten die zich alleen hiermee bezighouden.

Dansen met André Rieu dankzij de Qwiek.up

 

Benieuwd naar hoe de Qwiek producten het gevoel van welzijn bij uw bewoners kan verhogen? Vraag dan een gratis en vrijblijvende demonstratie aan.

Vraag hier gratis en vrijblijvend uw demo aan.

Bronnen:
https://ned7.nl/wonen/welzijn
http://www.zorgbetermetvrijwilligers.nl/Site_ZBMV/docs/pdf/vilans-wat-doet-zorg-met-welzijn.pdf