Innovatie in het zorghuis - Actiz Proteion

Innovatie in het verpleeghuis - Actiz.

Meer kwaliteit bieden en inspelen op de toekomst

ICT en technologie is essentieel voor het bieden van goede verpleeghuiszorg. Zeker ook met het oog op de toekomst om deze zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Een krimpende arbeidsmarkt en stijgende vraag naar verpleeghuiszorg door een vergrijzende bevolking, vraagt nieuwe antwoorden. ICT en technologie is één van deze antwoorden.

Beelden die mensen blij maken

“Wij zijn heel enthousiast geworden door de Qwiek.up, een mobiel hulpmiddel waarmee beelden kunnen worden geprojecteerd op de muur of het plafond, ondersteund door geluid of muziek. Ik had er al kennis mee gemaakt op een zorgbeurs waar het werd gedemonstreerd en ook over gelezen in een artikel. Daarom hebben we het bedrijf dat de Qwiek.up levert uitgenodigd voor een demonstratie, ook over een ander voorbeeld van zorgtechnologie namelijk de Beleef-tv. Zowel de medewerkers als de cliëntenraad waren heel enthousiast over de mogelijkheden van beide hulpmiddelen.

Daarom zijn we ze beide gaan uitproberen. De Beleef-tv is eenvoudig te bedienen en kun je direct inzetten. De Qwiek.up is oefenen en uitzoeken welke mogelijkheden het biedt, omdat je daarbij werkt met losse modules die je kunt aanschaffen. We gebruikten de Qwiek.up in eerste instantie op de gesloten afdeling om een optreden van André Rieu in kerstsfeer te tonen. Maar je kunt er veel meer mee doen, niet alleen op de groep, maar ook voor individuele bewoners. We zagen een bedlegerige bewoner bijvoorbeeld heel blij worden van beelden van een dierentuin. We hebben het ook ingezet bij een bewoner die erg onrustig was en bij wie niets hielp om dit te veranderen, ook niet na begeleiding door de psycholoog. Hij bleef erg opstandig tijdens de verzorging.

“Je ziet de glimlach op iemands gezicht bij die foto’s van vroeger.

Proteion

 

Toen we besloten de Qwiek.up in te zetten, veranderde dit heel snel. We doen dit in de ochtend bij het geven van de medicatie, voor het ontbijt en bij de verzorging. Hij kijkt aandachtig naar de beelden en neuriet mee met de muziek. De kapper heeft zo recent zonder problemen zijn haren kunnen knippen. Iets wat voorheen niet lukte. Iets ogenschijnlijk kleins, maar met groot effect en betekenis voor ons. We hebben vervolgens snel een tweede Qwiek.up gekocht, om er op beide locaties één beschikbaar te hebben.”

Innovatie in het zorghuis

 

Genieten van foto’s van vroeger

“Bewoners worden rustig van de beelden en de muziek, ze genieten er zichtbaar van. En we kunnen ook de familieleden erbij betrekken, want het is ook mogelijk om via de Qwiek.up foto’s van vroeger te tonen. Je merkt hoe fijn bewoners dit vinden, ook in de terminale zorg. Je ziet de glimlach op iemands gezicht. We hadden niet verwacht dat het zó’n succes zou worden, maar inmiddels kunnen we de Qwiek.up al echt niet meer missen.”

Duidelijke meerwaarde

“De voornaamste winst van de inzet van de Qwiek.up voor ons als medewerkers, is dat het rustige en tevreden bewoners oplevert. Onrust hoort bij het ziektebeeld van bewoners. Als iemand zich goed voelt, zie je dat terug in rust. En dat is wat we iedere dag willen voor onze bewoners, een goed gevoel, een fijne dag. En dan is het natuurlijk prachtig als er een hulpmiddel is dat dit ondersteunt.”

Goed over communiceren

“Onze grootste uitdaging is zorgen dat onze bewoners tevreden zijn, en hun familieleden en onze eigen medewerkers natuurlijk ook. We kunnen niet 24 uur per dag naast een bewoner staan. We lopen wel bij iemand binnen of zorgen voor activiteiten in de woonkamer. Maar als ik terugdenk aan hoe het voor mijn eigen ouders was in deze levensfase, dan is de zorg nu echt veel beter geregeld. We mogen in onze handen knijpen. Inzet van zorgtechnologie speelt daar beslist een rol in. Het is wel belangrijk om het goed uit te leggen aan familieleden van onze bewoners. Zodat niet het beeld ontstaat dat wij zorgtechnologie inzetten als alternatief voor personele inzet. Want dat is het zeker niet, het is een verrijking. Daarom organiseren we binnenkort ook een mantelzorgavond om te vertellen hoe we de Qwiek.up gebruiken om samen met de bewoner te kijken naar foto’s van vroeger.”

De publicatie is het vervolg op de bundels ‘Resultaten uit het verpleeghuis’ en ‘Aan het werk in het verpleeghuis’.

Annette Verheijen is teamleider activiteitenbegeleider en PG-afdelingen van de locatie St Jozef en Sterrebosch van Proteion.