PDL zorg, bij passiviteit en dementie

PDL zorg, bij passiviteit en dementie

Wat is PDL zorg?

'Passiviteiten van het Dagelijks Leven' afgekort ook wel PDL genoemd, is een methode, bestaande uit een complex van handelingen, voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van 'passieve' patiënten [1]. Deze patiënten zijn niet in staat tot het verrichten van activiteiten en hebben daarmee niet meer de mogelijkheid om zelf actief mee te werken aan hun behandeling. Dit is meestal van toepassing bij de mensen met dementie in fase 3 & 4.

Wat is het doel van PDL?

Passieve cliënten hebben vaak voorkeurshoudingen, afweerspanning en bewegingsbeperkingen met een verhoogd risico op doorligwonden. PDL heeft daarom het doel om dit zoveel mogelijk te voorkomen en daarnaast ontspanning te bieden. Dit is zowel positief voor de cliënt als ook de zorgverlener.

Voor wie is PDL?

PDL is voor jong en oud wordt toegepast bij ernstige, chronisch verpleegbehoeftige patiënten waarbij ADL training en zelfstandige verplaatsing niet mogelijk is. Dit kan somatisch zijn en psychogeriatrisch. [2] PDL is een vast onderdeel van moderne dementiezorg. PDL wordt toegepast in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten, in de thuiszorg en in de palliatieve zorg.

Aandachtsgebieden bij PDL-methode

PDL heeft zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, hygiëne/wassen, aankleden, verschonen, verplaatsen, voeding. Met behulp van de PDL-scorelijst kan de zorgzwaarte van de cliënt bepaald worden.

Maak contact bij passiviteit & dementie

Belangrijk is om bij deze PDL methode, ondanks de passiviteit van de bewoner met dementie zoveel mogelijk contact te maken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het creëren van een ontspannen omgeving met fijne afleiding, de bewoner beter benaderbaar is om contact te maken. Dit voorkomt verkramping en onbegrip bij de bewoner en onnodig zwaar tillen voor de zorgverlener. Hierbij kun je denken aan rustige ruimtes in huis of juist een belevingstuin buiten.

In veel van de verpleeg -en verzorgingshuizen in Nederland wordt als ondersteuning tijdens PDL ook de Qwiek.up ingezet. Middels de verschillende belevingsmodules is er de mogelijkheid om zoveel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld en interesse van de cliënt. Dit zorgt voor meer contact en interactie met de cliënt.

7 PDL tips voor het leggen van contact met de cliënt:

  • Maak oogcontact
  • Spreek en werk op ooghoogte van de cliënt
  • Begeleidt met je stem, maar geef geen instructie
  • Zorg voor een vertrouwde rustgevende omgeving
  • Vermijd snelle bewegingen en extreme verplaatsingen
  • Beperk de fysieke handelingen tot een minimum
  • Raak de cliënt warm en vol positieve intentie aan

Combineer deze tips met het gebruik van de juiste hulpmiddelen, zoals de Qwiek.up en haar belevingsmodules, die zorgen voor meer belevingsgerichte zorg, herkenning en rust tijdens de PDL zorg.

pdlzorg

De 3 PDL pijlers

PDL richt op de drie pijlers: middelen, maatregelen en voorzieningen.

Middelen: Dit zijn middelen die ingezet worden om het zorgplan uit te kunnen voeren. Zoals: haptonomie, sensorische therapie maar ook de PDL-benadering zelf.

Maatregelen: De maatregelen die nodig zijn om de samenwerking binnen het zorgteam te verbeteren. Denk hierbij aan het opstellen van multidisciplinaire zorg- en behandelprotocollen of integrale handelingsschema’s.

Voorzieningen: Dit zijn voorzieningen voor het bieden van comfortabele zorg, zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur.

PDL biedt een natuurlijke manier van verzorgen, zonder onrustmedicatie en andere vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen, spierverslappers, en botuline injecties. Deze verergeren de problemen meestal alleen maar [3].

Voordelen van PDL

Voor zowel de cliënten als ook de zorgverleners biedt PDL voordelen.

Voordelen cliënten

Doordat bij PDL de zorg veel meer afgestemd wordt op de cliënt, draagt deze positieve, ontspannen benadering eraan bij dat cliënten vertrouwen in zichzelf blijven houden. Een belangrijk aspect voor kwaliteit van leven. Het draagt bij aan minder pijn, angst, stress en agressie tijdens de verzorging. Een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren, door bijvoorbeeld de juiste ligondersteuning. Meer energie hebben voor dingen die voor hen belangrijk zijn.

Voordelen zorgverleners

Ondanks fysieke of cognitieve beperkingen van de cliënten, ervaren zorgprofessionals die werken met de PDL-methode,dat het contact met de cliënt betekenisvoller is. Er wordt beter samengewerkt (zowel met het team als ook de cliënt). Er is minder vaak sprake van onbegrepen gedrag.

En niet onbelangrijk is dat er minder fysieke belasting ervaren wordt.