PDL zorg, bij passiviteit en dementie

PDL zorg, bij passiviteit en dementie

Wat is PDL zorg?

'Passiviteiten van het dagelijks leven' afgekort ook wel PDL genoemd, is een methode, bestaande uit een complex van handelingen, voorzieningen en maatregelen dat bijdraagt aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van 'passieve' patiënten. Deze patiënten zijn niet in staat tot het verrichten van activiteiten en hebben daarmee niet meer de mogelijkheid om zelf actief mee te werken aan hun behandeling. Dit is meestal van toepassing bij de mensen met dementie in fase 3 & 4.

Aandachtsgebieden bij PDL-methode

PDL heeft zeven aandachtsgebieden: liggen, zitten, hygiëne/wassen, aankleden, verschonen, verplaatsen, voeding. Met behulp van de PDL-scorelijst kan de zorgzwaarte van de cliënt bepaald worden.

Maak contact bij passiviteit & dementie

Belangrijk is om bij deze PDL methode, ondanks de passiviteit van de bewoner met dementie zoveel mogelijk contact te maken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het creëren van een ontspannen omgeving met fijne afleiding, de bewoner beter benaderbaar is om contact te maken. Dit voorkomt verkramping en onbegrip bij de bewoner en onnodig zwaar tillen voor de zorgverlener. Hierbij kun je denken aan rustige ruimtes in huis of juist een belevingstuin buiten.

In veel van de verpleeg -en verzorgingshuizen in Nederland wordt als ondersteuning tijdens PDL ook de Qwiek.up ingezet. Middels de verschillende belevingsmodules is er de mogelijkheid om zoveel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld en interesse van de cliënt. Dit zorgt voor meer contact en interactie met de cliënt.

7 PDL tips voor het leggen van contact met de cliënt:

  • Maak oogcontact
  • Spreek en werk op ooghoogte van de cliënt
  • Begeleidt met je stem, maar geef geen instructie
  • Zorg voor een vertrouwde rustgevende omgeving
  • Vermijd snelle bewegingen en extreme verplaatsingen
  • Beperk de fysieke handelingen tot een minimum
  • Raak de cliënt warm en vol positieve intentie aan

Combineer deze tips met het gebruik van de juiste hulpmiddelen, zoals de Qwiek.up en haar belevingsmodules, die zorgen voor meer belevingsgerichte zorg, herkenning en rust tijdens de PDL zorg.

PDL zorg, bij passiviteit en dementie