Qwiek bij EU-bijeenkomst in Wenen

Qwiek BV presenteert innovatief zorgproduct uit Nederland tijdens EU-bijeenkomst in Wenen.

Op 19 en 20 juli 2018 zal de informele bijeenkomst van ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (informeel EPSCO) alle betrokken ministers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie, de Europese sociale partners en andere deelnemers bijeenbrengen om de uitdagingen van nieuwe vormen van werk te bespreken, gebaseerd op de toenemende digitalisering op de Europese arbeidsmarkten. Qwiek is uitgenodigd om de Qwiek.up op de tentoonstelling te presenteren als innovatief product voor digitalisering binnen de gezondheidszorg.

Met de opkomst van platformwerk, ervaren de arbeidsmarkten in heel Europa fundamentele veranderingen op het gebied van toegang, werkgelegenheid en regelgeving. Tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van de EU zal het federale ministerie van arbeid, sociale zaken, gezondheid en consumentenbescherming zich concentreren op het bespreken van oplossingen voor werknemers en werkgevers en daarbij het gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals robotica, waarvan wordt voorspeld dat ze veel invloed uitoefenen op dagelijkse werkroutines.

Een van de veelbesproken onderdelen is de gezondheidszorg. Met de zogenoemde ‘Demografische dementie’ ontstaat er een steeds grotere groep mensen die ouder wordt, maar niet met de digitalisering opgegroeid is. Ter illustratie van het onderwerp digitalisering en robotica binnen de zorg, vindt er een tentoonstelling plaats tijdens de Informele EU-bijeenkomst om concrete voorbeelden op het gebied van faciliteiten voor mensen met een handicap, begeleid wonen, zorg en robotica te laten zien. Zo krijgt het ministerie de mogelijkheid om de verschillende ontwikkelingen te bekijken en zelf te ervaren welke voordelen ze meebrengen.

"Met de zogenoemde ‘Demografische dementie’ ontstaat er een steeds grotere groep mensen die ouder wordt, maar niet met de digitalisering opgegroeid is."

Qwiek is uitgenodigd om de Qwiek.up te presenteren aan het ministerie als een product dat de mogelijkheden van eenvoud en effectiviteit in combinatie met technologie weergeeft binnen de gezondheidszorg

Bron:
Austrian Presidency: Informal meeting of employment and social policy ministers

Qwiek in Wenen