Voorkom verlegenheid bij seksueel ontremd gedrag

Voorkom verlegenheid bij seksueel ontremd gedrag

Seksualiteit en intimiteit in het zorghuis. Het blijft een onderwerp dat vaak voor ongemak, een vertwijfelende lach of verlegenheid zorgt. Zowel bij de zorgverlener als de cliënt en zijn of haar familie. Meer aandacht voor dit onderwerp is echter geen overbodige luxe, want uit onderzoek blijkt dat seksualiteit en intimiteit voor ouderen een belangrijk thema is. In dit blog geven we een aantal handige tips om direct mee aan de slag te gaan.

Het bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit op de werkvloer

In de praktijk lopen zorgverleners regelmatig tegen lastige vraagstukken aan met betrekking tot seksualiteit en intimiteit. Vaak doen zulke vragen zich voor in het kader van probleemgedrag, onbegrepen gedrag of seksueel ontremd gedrag. Voor jou als zorgverlener kan het misschien een ongemakkelijk gesprek zijn. Misschien vind je het onderwerp privé, ben je bang dat er niet direct een oplossing is of wil je voorkomen om de ander in verlegenheid te brengen.

Om eventuele ethische dilemma’s te voorkomen is het belangrijk als organisatie, een duidelijk standpunt aan te nemen m.b.t. seksualiteit. Let hierbij natuurlijk wel op dat er ook ruimte is voor ieders eigen waarden en normen. Het vaststellen van dit standpunt geeft duidelijkheid en rust naar de bewoners en collega's en is een cruciale eerste stap.

Hoe begin je een gesprek over seksualiteit?

Maar hoe pak je dit nu aan? Om verlegenheid en ongemak rondom het thema intimiteit en seksualiteit te verminderen, helpt het als jij als zorgverlener handvatten krijgt aangereikt. Als jij goed weet wat je moet zeggen en hoe je iemand kunt benaderen, wordt de drempel om het gesprek aan te gaan lager.

Seksualiteit en intimiteit bespreken met de cliënt 

Besef dan dat hij of zij het lastig kan vinden om over zijn of haar seksuele behoeften te beginnen; misschien door te denken dat het een onbelangrijk onderwerp is of omdat hij of zij niet gewend is om over dit soort privé zaken te praten. Het helpt als jij als zorgverlener aangeeft dat het onderwerp bespreekbaar is en ruimte biedt voor een gesprek. Vergeet ook niet te noteren wanneer een cliënt dit niet wil bespreken, daar heeft hij of zij ook recht op. Lees hier hoe je onvrijwillige zorg kan voorkomen met de nieuwe Wzd

Seksualiteit en intimiteit bespreken met familie

Voor de naasten kan het lastig zijn om te zien hoe hun dierbare verandert. Het kan zijn dat je als zorgverlener te maken krijgt met ontkenning van de seksuele behoeften van hun dierbare. Daarnaast speelt schaamte vaak ook een grote rol bij het bespreken van dit onderwerp. Het is goed om toch het gesprek te voeren en samen afspraken te maken.

De sensuele beleving voor de Qwiek.up
Een gespreksmethode die je kunt hanteren bij het voeren van dit gesprek:

Begin met een inleidende zin, dit kan door het taboe te benoemen: “Graag zou ik een onderwerp willen bespreken dat voor de meeste mensen privé is, namelijk seksualiteit”
Benoem de mogelijke weerstand: “Misschien vindt u het vervelend”
Geef een korte heldere reden waarom het belangrijk kan zijn: "De medicatie van uw man of vrouw kunnen gevolgen hebben voor zijn of haar seksuele behoeften."
Verzoek: "Vindt u het goed dat ik hiernaar vraag?"

Een positieve seksualiteitsbeleving

Zorg dat de aandacht voor seksualiteit en intimiteit regelmatig terugkeert in de dagelijkse praktijk. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van praktische training, educatie, maar ook door de juiste materialen ter beschikking te stellen. Op deze manier creëer je openheid rondom het thema en draag je tegelijkertijd bij aan de kwaliteit van leven van jouw cliënten en het thuisgevoel binnen het zorghuis.

Als voorbeeld kun je het onderwerp seksualiteit meenemen in intakegesprekken en ruimte ervoor creëren in het zorgleefplan. Door het thema te verwerken in het zorg- of behandelplan, wordt de seksuele gezondheid van jouw cliënt een vanzelfsprekend onderwerp in de zorg. Ga ook regelmatig na of de wensen en behoeften van jouw cliënt ten aanzien van seksualiteit en intimiteit nog hetzelfde zijn, bijvoorbeeld tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Laat het dus niet bij één gesprek.

Nu binnenkort nieuw in onze webshop! de sensuele beleving voor de Qwiek.up

Bronnen

https://www.seksindepraktijk.nl/sites/seksindepraktijk/files/PDF/Scholingsmap%20intimiteit%20en%20seksualiteitf%20DEF.pdf
https://www.zorgvoorbeter.nl/seksualiteit/zorg https://www.seksindepraktijk.nl/sites/seksindepraktijk/files/PDF/Scholingsmap%20intimiteit%20en%20seksualiteitf%20DEF.pdf https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/07/Publicatie-Intimiteit-Seksualiteit-verpleeghuis.pdf https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/intimiteit-en-seksualiteit-in-de-ouderenzorg-hoe-gaan-we-daarmee-om/ https://www.youtube.com/watch?v=pECaYsnpC6w