< tilbage til oversigten over erfaringer

Velvære som alternativ til frihedsbegrænsende foranstaltninger.

I plejen med. Cindy


I vores blogs med ‘i plejen med’ kan du læse den type historier som Qwiek dagligt hører fra plejesektoren. I hver blog fortæller en plejer en inspirerende historie om hans eller hendes rolle i handicap- eller ældreplejen, og om hvordan anvendelsen af Qwiek -produkter hjælper dem i deres arbejde.

I denne blog følger vi Cindy. Cindy arbejder som social- og sundhedsassistent hos Accolade Zorg og er engageret i plejehjemsbeboernes trivsel og velvære. Hendes aktiviteter fokuserer på velvære hvilket for hende udgør et alternativ til frihedsbegrænsende foranstaltninger som f.eks. medicin.

Welzijn als alternatief bij vrijheidsbeperkende maatregelen

Social- og sundhedsassistent Accolade zorgArendstate

Qwiek.up 

Alternative løsninger på problematisk adfærd

I min stilling som social- og sundhedsassistent hos Accolade vejleder jeg plejehjemsbeboerne individuelt eller i gruppe i forbindelse med diverse aktiviteter. Disse aktiviteter er særligt rettet mod personer med en form for demens.

Det er ofte en udfordring at sørge for den rette omsorg og pleje for personer med demens og som derfor udviser misforstået adfærd. Vores udgangspunkt er først at se på hvad den pågældende person allerede får tilbudt i form af velvære. Beboerens egen stemme er meget vigtigt i dette.

I dag anerkendes merværdien af pleje med fokus på velvære for demente i stigende grad. Fokus på velvære og trivsel giver mulighed for at lære plejehjemsbeboeren bedre at kende, så du i sidste ende kan give bedre vejledning i alle aspekter. Dette er også noget som læger og psykologer indser nu.

Hjælpemiddel der fremmer velvære i stedet for medicin

I mellemtiden har jeg i min rolle som social- og sundhedsassistent også fået tildelt en rolle på vores multidisciplinære møder. På disse møder sidder folk fra forskellige discipliner sammen for at diskutere aftaler og planer omkring beboernes pleje og velvære. Dette er også tidspunktet hvor vi leder efter løsninger på problemadfærd hos beboerne. Min rolle som social- og sundhedsassistent er at rådgive og foreslå egnede indgreb. Ofte er det som om medicin er den eneste udvej, men udover at være en frihedsbegrænsende foranstaltning, har medicin også ofte alvorlige negative bivirkninger. Dette er ikke tilfældet for velfærdsteknologi som f.eks. Qwiek.up.

"Hos os anvendes Qwiek.up nu i plejeplanen for flere beboere som alternativ til frihedsbegrænsende foranstaltninger som f.eks. medicin."

Roligt bevægende billeder forebygger overstimulering

Hos os anvendes Qwiek.up nu i plejeplanen for flere beboere som alternativ til frihedsbegrænsende foranstaltninger som f.eks. medicin. Vi planlægger implementering af Qwiek.up under den personlige pleje for patienter der udviser misforstået adfærd. Dette er allerede blevet anvendt i praksis for en kvinde, der skal vækkes på en rolig måde, fordi alle plejeaktiviteter i løbet af dagen ellers forløber meget hektisk og uroligt. Denne uro opstår som følge af overstimulering. Ved at anvende roligt bevægende billeder når hun vågner og står op, afledes hendes opmærksomhed fra de øvrige stimuli hvilket har en positiv effekt på hele hendes dag.

Tip fra Cindy: Enorm tidsbesparelse takket være Qwiek.up
Ofte opfattes anvendelsen af Qwiek.up som en enorm tidsinvestering, og er personalet bange for at komme i tidsnød. Men på vores afdeling har vi bemærket, at anvendelsen af Qwiek.up, netop resulterer i mere tid og merværdi, fordi beboerne er meget roligere under den personlige pleje.
Denne historie udgør del af Qwiek’s kampagne ‘I plejen med’

tilbage til oversigten over erfaringer