< terug naar het verhalen overzicht

Belevingsgerichte zorg bij dementie.

In de zorg met. Ilse


In de blogs van ‘in de zorg met’ lees je de bijzondere verhalen die wij bij Qwiek dagelijks uit de zorg te horen krijgen. In ieder blog vertelt een zorgmedewerker een inspirerend verhaal over zijn of haar functie en hoe de inzet van de Qwiek producten daarbij kunnen ondersteunen.

In dit blog gaan we in de zorg met Ilse. Ilse is zorgcoördinator op een psychogeriatrische afdeling bij Ananz en vindt het leuk om door middel van belevingsgerichte zorg meer humor en creativiteit toe te voegen aan de dagelijkse zorgverlening voor mensen met dementie.

 

Iedere fase van dementie vereist andere benadering

Op een psychogeriatrie afdeling bij Ananz Nicasius in Heeze ben ik werkzaam als Zorgcoördinator. Dit is een afdeling met zo’n 50 bewoners. Onze bewoners hebben de diagnose dementie zoals Alzheimer, vasculaire dementie maar ook lewy body en andere vormen. Al deze vormen hebben een andere benadering nodig. In mijn functie coach ik collega’s ‘on the job’, daarnaast werk ik ook zelf met veel plezier mee in de zorg.

Hulpmiddelen die aansluiten bij belevingsgerichte zorg

Onze organisatie staat voor belevingsgerichte zorg. Bij ons kan bijna alles en hoeft niets. Wanneer mensen nog niet op willen staan in de ochtend, dan hoeft dat ook niet. Het wil niet zeggen dat we dat dan niet proberen, maar we zullen nooit tot uiterste maatregelen overgaan wanneer iemand echt niet wilt. Wel kijken we naar hulpmiddelen die aansluiten bij het belevingsgerichte zorg principe.

Mijn eerste ontmoeting met de Qwiek.up is alweer een tijdje geleden. We waren blij verrast. Het is zo fijn dat het ingezet kan worden om onbegrepen gedrag te kunnen ombuigen. Het is een mooi middel om te gebruiken bij mensen die veel in bed liggen, maar toch onrustig zijn.

Roepgedrag of agressie door onder- en overprikkeling

Ook gebruiken wij de Qwiek.up om iemand die roepgedrag of agressie vertoont door onderprikkeling toch prikkels aan te bieden, zodat hij of zij daar rustig van kan worden. De ernst en invloed van onderprikkeling wordt vaak onderschat.

Wassen en aankleden zonder tegenwerken

Laatst is de Qwiek.up nog ingezet bij een meneer die moeilijk te verzorgen is. De meneer in kwestie heeft een vergevorderd stadium van Alzheimer. Met humor kun je vaak nog wel iets bij hem bereiken. We hebben goed moeten nadenken en zoeken naar de juiste belevingsmodule. Uiteindelijk werd het een niet al te voor de hand liggende, namelijk de Fit en Vitaalmodule. Hij keek naar de beelden en begon te lachen. Hij had alle aandacht voor de beelden op het plafond en bleef reageren op wat hij zag. Ondertussen heb ik hem kunnen wassen en aankleden zonder dat hij tegenwerkte. Je ziet dus dat je met een beetje creativiteit ook de Qwiek.up kunt inzetten bij mensen die normaal moeilijk te bereiken of af te leiden zijn.

"Hij had alle aandacht voor de beelden op het plafond en bleef reageren op wat hij zag. Ondertussen heb ik hem kunnen wassen en aankleden zonder dat hij tegenwerkte."

Dit verhaal maakt deel uit van de in de zorg met campagne van Qwiek.

Klik hier om alle verhalen te lezen