< terug naar het verhalen overzicht

Muziektherapie bij nachtelijke onrust en dementie.

In de zorg met. Annemieke


In de blogs van ‘in de zorg met’ lees je de bijzondere verhalen die wij bij Qwiek dagelijks uit de zorg te horen krijgen. In ieder blog vertelt een zorgmedewerker een inspirerend verhaal over zijn of haar functie en hoe de inzet van de Qwiek producten daarbij kunnen ondersteunen.

In dit blog gaan we in de zorg met Annemieke Raven - De Vries. Annemieke is docent muziekkusseninterventie aan de ArtEZ hogeschool en sinds 2006 praktiserend muziektherapeut. Ze werkt voornamelijk met ouderen met dementie. Zodra cliënten probleemgedrag of onbegrepen gedrag vertonen en er een observatie is gedaan dat muziek een positieve invloed zou kunnen hebben, komt Annemieke in beeld.

muziektherapeut Annemieke

Muziektherapeut & grondlegger muziekkusseninterventie (erkend door Vilans)

Download het 7-stappenplan van muziektherapeut Annemieke

Muziekkusseninterventie biedt houvast voor ouderen met dementie
Tijdens mijn master heb ik onderzoek gedaan naar de inzet van het muziekkussen bij ouderen met dementie. Hierdoor kwam ik al zoveel tegen wat ik met mijn collega muziektherapeuten wilde delen. Zoals hoe lang zet je muziek aan? Welke muziek kies je? Welk materiaal gebruik je? En hoe meet je of het effectief is? Dat ik een interventie geschreven heb die inmiddels erkend is door Vilans.

“Een muziektherapeut in het verpleeghuis maakt gebruik van de kracht van muziek. Wij proberen muziek zo in te zetten dat gedrag, stemmingen of bepaalde functies van cliënten positief beïnvloed worden.”

De Muziekkusseninterventie is bedoeld voor ouderen (65+) met dementie op een psychogeriatrische verpleegafdeling, die kampen met nachtelijke onrust. Deze interventie wordt toegepast door speciaal daarvoor getrainde muziektherapeuten en kan door middel van gepersonaliseerde muziekmodules ondersteuning bieden voor nachtelijke onrust .

Zodra de Qwiek.snooze bijna klaar was, heeft Qwiek mij gevraagd mee te denken over welke muziek we bij het muziekkussen konden aanleveren. In de praktijk is het handig als er muziek bij zit, desondanks dat het natuurlijk het beste is om dit per cliënt te specificeren. Het is uiteindelijk een playlist geworden van verschillende schoolliedjes. De school liedjes zijn heel herkenbaar voor ouderen met dementie (85+). Door deze liedjes heel rustig te zingen en meerdere keren te herhalen, is het erg slaapverwekkend en creëert het houvast voor mensen met dementie.

muziektherapie bij dementie met de qwieksnooze

Stap 1. Bij nachtelijke onrust observeer of de cliënt op muziektherapie reageert

Wanneer er sprake is van nachtelijke onrust bij een cliënt, is de eerste stap meestal observeren en kijken hoe en of iemand op muziek reageert. Dit verschilt erg per cliënt, de een geeft de voorkeur aan ritme of melodie, de ander juiste muzikale geluiden en liedjes.

Stap 2. Betrek de muziektherapeut bij de muziekkusseninterventie

Mocht je willen werken met de muziekkusseninterventie dan is het handig om de muziektherapeut hierbij te betrekken. De muziektherapeut weet als geen ander hoe gedrag, stemmingen of bepaalde functies van cliënten positief beïnvloed kunnen worden door muziek.

Stap 3. Analyseer de nachtelijke onrust & breng de probleem in het kaart

Het allerbelangrijkste bij het inzetten van de muziekkusseninterventie is dat je goed het probleem in kaart brengt. Wat is er echt aan de hand? Hoe vaak komt de nachtelijk onrust voor? Dit doe je in samenwerking met de arts, psycholoog en de afdeling (verzorgenden). Daarnaast is het ook belangrijk om familie hierbij te betrekken, om de slaapgewoontes van vroeger te achterhalen.

Alle 7 stappen lezen? Download hieronder het complete 7-stappenplan van muziektherapeut Annemieke Raven - de Vries en lees hoe je ouderen met nachtelijke onrust en dementie kan ondersteunen.

7-stappenplan van muziektherapeut annemieke