Qwiek.onderzoek

Qwiek verbetert en ontwikkelt haar producten in nauwe samenwerking met zorginstellingen om er zeker van te zijn dat de producten goed aansluiten bij de vragen en problemen die leven binnen de zorg. Het vergaren van deze informatie wordt op 3 verschillende manier gedaan. Op deze pagina verzamelen we de belangrijkste onderzoeken. Voor meer informatie kan altijd contact worden opgenomen met het ontwikkelteam van Qwiek via ontwikkeling@qwiek.eu.

Onderzoek Thilly

Klantenevaluaties

Allereerst vindt Qwiek het belangrijk wat onze klanten van de huidige producten vinden. Hierbij spelen de productevaluaties een belangrijke rol. Deze worden geëvalueerd en meegenomen in het ontwikkelingsproces en het ondersteunen van het implementatieproces.

Klik hier en lees meer over de ervaring van onze klanten.

Onderzoek

Naast evaluaties van onze klanten wordt er ook onderzoek uitgevoerd. Qwiek doet zelf onderzoek naar de werking en effectiviteit van haar producten. Ook tijdens  de ontwikkeling van nieuwe producten wordt uitgebreid onderzoek gedaan door middel van pilots en testen.  Behalve het onderzoek dat Qwiek uitvoert, zijn er ook regelmatig zorginstellingen, onafhankelijke onderzoeksinstanties en studenten die onderzoeksprojecten uitvoeren.

Klik hier en lees meer over de verschillende onderzoeken.

Wetenschappelijke onderbouwing

Qwiek vindt het belangrijk dat de innovaties en het werk van Qwiek een positieve impact heeft op de zorg. Hierbij spelen wetenschappelijke publicaties een belangrijke rol. Deze, vaak grootschalige, onderzoeken in combinatie met de inzichten uit de zorg vormen de fundering voor nieuwe Qwiek producten.

Klik hier en lees meer over de wetenschappelijke publicaties.

Onze klanten

Qwiek vindt de meningen en ervaringen van haar klanten belangrijk. Hierbij staat de implementatie van het product centraal. Tijdens een demonstratie van een Qwiek productspecialist wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe de Qwiek.up effectief geïmplementeerd kan worden in het zorgproces. Na deze demonstratie wordt bij de klant een evaluatie afgenomen na 6 weken en na 6 maanden.

Met de inzichten en feedback die wij tijdens deze evaluaties ontvangen, kunnen wij onze klanten beter ondersteunen bij de implementatie van hun Qwiek.up in het zorgproces. Daarnaast blijven wij werken aan het verbeteren van de Qwiek.up en het ontwikkelen van nieuwe Qwiek.up belevingsmodules.

Gemiddeld rapportcijfer Qwiek.up 
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

Rapportcijfer Qwiek.up

Gebruiksvriendelijkheid score Qwiek.up 
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

Gebruiksvriendelijkheid score Qwiek.up

Beveelt de Qwiek.up aan bij een collega
Gebaseerd op 169 gebruikers na 6 maanden

Aanbevelen Qwiek.up

Ervaringen.

Qwiek hoort graag van haar klanten. Via de productspecialisten en productevaluaties komen verhalen vanuit klanten bij Qwiek terecht, maar ook tijdens congressen of de Qwiek.vriendendag maakt Qwiek graag een praatje met haar klanten. Deze mooie, vrolijke en emotionele ervaringen die bewoners samen met familie en zorgmedewerkers meemaken, raken ons en zijn de inspiratie om te blijven werken aan de missie van Qwiek; 

“Een zorghuisbeleving creëren waar je naar uitkijkt.”
Wij horen ook graag wat uw ervaringen zijn! Heeft u een ervaring met de Qwiek.up of een ander Qwiek product en wilt u die graag delen? Stuur deze dan naar: pr@qwiek.eu ”

Quotes

“Het brengt veel positieve teweeg en geeft rust wanneer nodig. Niet alleen bij cliënten maar ook vaak bij personeel dat ermee bezig is. Mooi om te zien.”

Zuyderland
Quotes

“Ik ben blij met de Qwiek.up aangezien ik bij een bewoner minder psychofarmaca inzet. Deze bewoner leg ik bij onrust vaak even op bed met de Qwiek up aan deze bewoner vind het erg leuk om met name naar de boerderij en het aquarium te kijken.”

Evean
Quotes

“Enkele bewoners waren in eerste instantie terughoudend of vonden het “flauwekul”. Al snel genoten zij van de beelden bos en de vogel -geluiden. Er kwam rust onder de bewoners. Een tijdje na afloop was een bewoonster ervan overtuigd dat ze in de ochtend een boswandeling had gemaakt.”

De Wever
Quotes

“Doordat cliënten vaak beperkt zijn in hun verbale communicatie, zijn ze meer gericht op visuele zaken in hun omgeving. Door de Qwiek.up in te zetten, kun je met beelden en geluiden een comfortabele sfeer creëren. Cliënten kunnen op een ontspannen manier bezig zijn, zonder dat er actieve deelname vanuit hun wordt verlangd. Dit vergroot het welzijn van deze doelgroep.”

Stichting Envida
Quotes

“De cliënten volgden in eerste instantie de beelden. Mooi om te zien was dat ze de aandacht hielden en dus alert bleven. Ook als het verzorgend personeel even weg moest om een andere cliënt te helpen.”

Dichterbij
Quotes

“Een cliënt kan verbaal veel onrust vertonen, dan word vaak de Qwiek.up voor dhr. aangedaan. Dhr. word ziende ogen rustiger en kijkt er bewust naar.”

Saxenburgh groep
Quotes

“Een zeer goede niet-medicamenteuze ondersteuning bij zorg rondom mensen met dementie en enrstige gedragsproblemen, onze doelgroep. Daarnaast ook voor de andere doelgroep, mensen met dementie in combinatie met persoonlijkheidsstoornis.”

Mondriaan
Quotes

“Het zorgde voor ontspanning bij onze clienten. Het werd met name ingezet bij clienten die altijd al moeilijk te verzorgen zijn. Hier is dus bewust een planning gemaakt voor inzet Qwiek.up.”

De Wever
Quotes

“De Qwiek.up wordt elke avond ingezet bij 1 bewoner i.v.m. teveel prikkels met het naar bed gaan. De bewoner wordt door de Qwiek.up afgeleid en kan rustig verzorgd worden. De Qwiek.up staat ook regelmatig in de huiskamers aan zodat bewoners hier automatisch naar kijken.”

De Zorgboog
Quotes

“Een dame, die al een half jaar bedlegering was door de Qwiek.up weer reageerde en inmiddels is mevrouw weer aanwezig op de huiskamer.”

Zorggroep Tangenborgh
Quotes

“Samen met de groep de lente-zomer module bekeken tijdens het eten. Er kwamen veel herinneringen en verhalen los. Vele cliënten aten dit keer hun bord leeg en vroegen zelfs om extra brood. De Qwiek.up had echt een fantastische uitwerking op onze cliënten.”

Park Zuiderhout
Quotes

“Op een woning gebruiken de verzorgenden de Qwiek.up bijna elke dag bij passieve, bedlegerige bewoners. Zij zijn erg enthousiast over het gebruik.”

Norschoten
Quotes

“Mevrouw wilde haar boterhammen niet opeten, bij het inzetten van de Qwiek.up met beelden en geluid van het voorjaar. Ze herkende een aantal beelden en begon meteen te eten.”

Volckaert
Quotes

“Genietende bewoner in verzonken ik fase geniet van Bloemen & kan eindelijk even rustig zitten”

Joriszorg
Quotes

“Tijdens mantelzorgersdag hebben we Qwiek.up gebruikt om mantelzorgers te bedanken. Vrouw met privefoto’s herkent zichzelf nietmeer maar wel haar trouwjurk en geeft aan dat die eigenlijk helemaal niet lekker zat.”

Vitalis
Quotes

“Kunnen het inzetten bij bedlegerige bewoners, bracht een stuk rust en beleving van momenten waar ze niet meer komen. Daarnaast is het een fijn humpmiddel bij welness activiteiten.”

Meander
Quotes

“De Qwiek up ingezet bij een terminaal onrustige bewoner, die zichtbaar rustig werd na het gebruik van de Qwiek up”

MeanderGroep
Quotes

”Positieve ervaring, je hebt een extra tool die je in kunt zetten bij gedragsproblemen. praktisch. we krijgen iets in handen die je op verschillende manieren in kunt zetten”

De Haven
Quotes

“Een bewoner is tijdens de zorg verkrampt, door een half uur voor de zorg de Qwiek.up aan te zetten, en tijdens de zorg het hoog nodige te zeggen verloopt de ADL op bed bij mw soepel en zie je dat mw minder verkrampt is. een enkele keer kan mw zelfs haar benen strekken. ”

Amstelring
Quotes

“Zeer handig in te zetten bij alle soorten cliënten. Gebruiksvriendelijk.”

Carinova
Quotes

“Enkele bewoners waren lekker aan het genieten . Ik had wel het idee dat de bewoners er meer in zaten dan wanneer het alleen op tv was. Er werd gezelligheid gecreeerd. Wel was een uur voor de meesten lang genoeg.”

De Wever
Quotes

“Stoelen aan de kant, dans module aan en er wordt gedanst en gezongen.”

Proteion
Quotes

“We kunnen direct sfeer creeëren op de afdeling. Mensen die onrust voelen, raken relaxed als ze zich kunnen inleven in de beelden en geluiden van de qwiek.up”

De ZorgGroep
Quotes

“Het voordeel is dat je cliënten op een bepaalde manier bezig houdt. Ze worden makkelijk getriggered door groot beeld gecombineerd met muziek. Je hebt de handen vrij om andere dingen te doen door de clienten bezig te houden.”

Stichting ORO
Quotes

“Client die na afloop (inzet ‘boswandeling’ op haar kamer om roepgedrag en uit bed klimmen te voorkomen) in de huiskamer vertelt dat ze in het bos heeft gefietst. Zelf afhankelijk is van een rolstoel en in lange tijd niet in het bos is geweest!”

Zorggroep Charim
Quotes

“Positief dat die ook in groepsverband werkt, brengt rust. Het grote voordeel is dat je een activiteit kunt doen, waar je zelf niet al te veel tijd aan hoeft te besteden.”

Land van Horne
Quotes

“Er was een bewoner erg onrustig in bed, de Qwiek.up bij haar neer gezet en je zag de verwondering omdat de beelden erg mooi waren en de muziek heel rustig, mevrouw werd hier ook rustig door”

Stichting Sint Jacob
Quotes

“Werkt positief op cliënten , aangezien je met de modules in kunt spelen op ieders beleving.”

Zozijn
Quotes

“Enkele bewoners waren in eerste instantie terughoudend of vonden het “flauwekul”. Maar al snel genoten zij van de beelden bos en de vogelgeluiden. Er kwam rust onder de bewoners. Een tijdje na afloop was een bewoonster ervan overtuigd dat ze in de ochtend een boswandeling had gemaakt.”

De Wever
Quotes

“Een mevrouw zei ’s avonds dat ze die dag moe was geweest van een prachtige wandeling die ze die dag had gemaakt.”

Proteion
Quotes

“Bij ons woont een bewoner en die begint de dag met de Qwiek.up, hierdoor wordt deze bewoner rustig wakker, daarna gaat de verzorging aan de gang met de ADL. De bewoner ervaart meer rust, lijkt de ADL veel minder vervelend te vinden door de afleiding en gespreksstof. Vervolgens komt deze bewoner in alle rust naar de huiskamer en neemt deel aan het ontbijt wat voorheen soms niet goed ging en nu bijna dagelijks wel.”

Argos Zorggroep
Quotes

“Het personeel gaf aan dat het door de rust bij de clienten ook voor hunzelf een stuk rust gaf.”

Zuyderland
Quotes

“ We hebben bij ons 3 dames die bedlegerig zijn en vaak veel onrust hebben. Dit uit zich in roepgedrag en motorische onrust. 9 van de 10 keren kan de Qwiek.up hen de rust bieden.”

De Wever
Quotes

“De cliënten werden rustig. Het bracht mensen tot het vertellen van verhalen. Sommige clïenten vielen in slaap in de nachtelijke uren of bleven in de ochtend rustig in bed liggen terwijl ze normaal het eerste uur opstaan. Andere cliënten kregen er weer eens energie door.”

Zuyderland
Quotes

“Bedlegerige zorgvrager had tranen over de wangen van emotie, zo mooi vond hij het. Dhr heeft altijd in het bos gewerkt en de beelden van het bos met hier vogelgeluiden bij emotioneerde dhr.”

Saxenburgh groep
Quotes

“Ik als verpleegkundige ben enthousiast. Cliënten worden er rustig van. Het is mooi om te zien wat de Qwiek.up met sommige cliënten doet. Het nadeel van de Qwiek.up bij ons op de locatie is: Wij hebben geen gladde muren, of hele witte muren dus het is altijd moeilijk om hem ergens op te richten.”

Pleyade
Quotes

“Mijnheer had veel roepgedrag. Qwiek.up op zijn kamer gezet. Wat opviel was dat mijnheer eerst naar de beelden greep. Daarna viel hij in slaap. Gaf de verdere middag een rustige indruk.”

De Wever
Quotes

“Een bewoner reageerde heel goed op de beelden van Lourdes en Turnhout, waar ze vroeger geweest was. Haar stemming werd positief beïnvloed.”

Zorgcentrum St. Franciscus
Quotes

“Een claimende bewoner werd in een rustige omgeving gezet met de Qwiek.up. Mevrouw genoot van het aquarium, ze begon direct allerlei verhalen te vertellen over vissen en dat zij vroeger ook vissen had gehad. Mevrouw werd hierdoor rustiger en genoot zichtbaar.

Amstelring
Quotes

“Je kunt mensen die individueel op een kamer zijn toch prikkelen ondanks dat zij moeilijk tot niet uit hun kamer kunnen komen. Vooral dat die mobiel is maakt het verschil dat ie heel gericht per individu kan worden ingezet.”

Cicero
Quotes

“Kind vergeet de pijn voor even”

Rijnstate ziekenhuis
Quotes

“Meneer kon vanwege zijn gevoeligheid voor de drukte van de andere bewoners niet in de woonkamer eten, door het inzetten van de Qwiek.up werden de andere bewoners rustig, waardoor ook meneer aan kon sluiten bij de gezamenlijke diners.”

Mondriaan Ouderen Zorg
Quotes

“P. is een dove jongen, hij is spastisch en kan soms zo onrustig worden in bed dat hij zwetend en schuimend in bed ligt. De Qwiek.up zorgde er voor dat hij werd afgeleid, we hem rustig uit bed konden halen en hij daarna ontspannen verder kon kijken. Voor hem fijn, maar ook voor ons.”

ASVZ
Quotes

“Op de boerderijdieren, werd goed gereageerd door een bewoonster. Zij heeft vroeger op een boerderij gewoond en dit wekte herinneringen op.”

Zorgpartners
Quotes

“Mevrouw gaf aan een prachtige wandeling door het bos gemaakt te hebben. Had hiervan genoten. Mevrouw was ook rustig in de omgang. Ochtendzorg verliep voor Qwiek.up problematisch, nu zonder afweer en onrust.”

Thebe
Quotes

“Een bewoners die op het water is geboren zag bij de natuurbeelden de zee. Dit maakte hem alert en er kwamen allerlei verhalen los die men nog niet eerder van hem had gehoord.”

Zonnehuisgroep Noord
Quotes

“Het is intens genieten als we onze zus zien genieten samen met mede bewoners of alleen, ondanks beperkt zichtveld. glimlach, zwaaien met haar armen, soms geluiden of pret kreetjes. Het is voor onze zus wel degelijk een grote meerwaarde in haar leven, geen spijt van de aanschaf van de Qwiek.up”

Dichterbij
Quotes

“Er hangt tijdens de activiteit een hele fijne en prettige sfeer op de woning. Ik kan daar echt van genieten (net als de cliënten).”

Lunet Zorg
Quotes

De mensen worden rustig en genieten van de beelden en geluiden. Ook leuk voor gespreksonderwerpen met een groepje bewoners

Brabant Zorg
Quotes

“Makkelijk te bedienen voor iedereen van de zorg op de afdeling, ook handig van formaat snel ingezet bij verschillende bewoners”

Marente
Quotes

“De normaal zo stille mevrouw vond het heerlijk om met haar handen mee te bewegen en te genieten van de mooie beelden op de muur.”

SVRZ
Quotes

“Een meneer was zeer verbaasd dat er koeien zo dichtbij liepen. Hij vertelde aan voorbijgangers :” moet je eens kijken als ik in mijn handen klap lopen ze helemaal niet weg.” Hij vond het prachtig”

Accolade Zorg
Quotes

“Bij de beweging module werd actief mee gedaan, de bewoners gingen door terwijl de module al gestopt was. Er is een bewoner die bijna niet meer praat. De Qwiek.up werd 10 min. voor de ADL ingezet, toen de verzorgende bij haar kwam keek mevrouw met grote ogen naar het plafond en riep “kiek-kiek”. Het was aan mevrouw te zien dat ze het mooi vond.”

Patyna
Quotes

“Bewoners waren lekker aan het genieten. De Qwiek.up geeft veel meer beleving dan een tv. Het zorgde voor veel gezelligheid.”

De Wever
Quotes

“Een dametje van 103 jaar die nu terminaal is en onrustig vanwege pijn leiden we af bij ADL. Door de inzet van de Qwiek.up is zij nu minder verbaal en fysiek agressief”

Patyna
Quotes

“Mensen reageren erg goed op de modules, ze benoemen wat ze zien, gaan meedoen met dansen/bewegen, het geeft een ingang voor contact en communicatie en het brengt rust”

Promens Care
Quotes

“Het is zeker iets waar cliënten zeer tevreden over zijn, sommigen vragen op hun eigen manier dagelijks naar de Qwiek.up. Dat geeft aan dat ze het echt heel leuk vinden.”

Lunet Zorg
Quotes

We zetten hem in om een bewoonster op rustige wijze te laten ontwaken van de nacht. Maar ook om de bewoonster, met name in de avond, op rustige wijze te laten slapen. Toen we de Qwiek.up een dag niet hadden ingezet vroeg deze bewoonster waar toch de bubbels waren. “”Het is daar weg hierboven en ik vond het zo mooi”” was haar antwoord. Kennelijk raken bewoners er ook aan ‘gewend’

Palet
Quotes

“Bewoners met onrust worden rustig van het geluid en de beelden; sommige zijn beter te verzorgen tijdens het kijken naar de beelden”

Amstelring
Quotes

“Een mevrouw werd door de Qwiek.up begeleid in de stervens begeleiding. De familie heeft op een zeer prettig manier afscheid genomen, door de Qwiek.Up lachte de mevrouw nog in de laatste paar uur van haar leven. Dit was een heel intense en aparte ervaring. Geweldig.”

Brabantzorg
Quotes

“De mensen worden rustig en genieten van de beelden en geluiden. Ook leuk voor gespreksonderwerpen met een groepje bewoners”

Brabant Zorg
Quotes

“Bij een mevrouw die veel op bed ligt, ze ligt vaak met haar ogen dicht. Tijdens het inzetten van de Qwiek.up doet mevrouw haar ogen open en zie je haar zoeken naar het beeld en geluid. Blijft hier dan ook langere tijd naar kijken.”

Zorgparners midden Holland
Quotes

“De bewoners genoten van de beelden. Het bos en de vogelgeluiden zorgden ervoor dat ze tot rust kwamen. Een bewoner was er helemaal van overtuigd dat ze een boswandeling had gemaakt deze ochtend.”

De Wever
Quotes

“Een bewoner is tijdens de zorg verkrampt, door een half uur voor de zorg de Qwiek.up aan te zetten, en tijdens de zorg het hoog nodige te zeggen verloopt de adl opbed bij mw soepel en zie je dat mw minder verkrampt is. Een enkele keer kan mw zelfs haar benen strekken.”

Amstelring
Quotes

“Bewoners worden “meegezogen” in de wereld van Qwiek.up en dat is bijzonder om te zien en te ervaren. Ook een bewoner die eigenlijk “niet voldeed” aan de eisen van de Qwiek.up, heeft genoten van de module boerderij.”

ZuidOostZorg
Quotes

“De Qwiek.Up is erg vriendelijk in het gebruik, we hebben veel effect bereikt bij de cliënten bij het gebruik maken van de Qwiek.up in algemene ruimtes. De reacties zijn positief op ieders eigen manier.”

Volckaert
Quotes

“De cliënten werden rustig. Het bracht mensen tot het vertellen van verhalen. Sommige cliënten vielen in slaap in de nachtelijke uren of bleven in de ochtend rustig in bed liggen terwijl ze normaal het eerste uur opstaan. Andere cliënten kregen er weer eens energie door.”

Qwiek.up bij Zuyderland
Zuyderland
Quotes

“Positief sterrenhemel met geluid in de nacht bracht rust; Negatief: aquarium, beleving client die in bed had geplast: aquarium lek en dus paniek.”

Vitalis Woonzorggroep
Quotes

“Een André Rieu concert voor een grotere groep cliënten. De cliënten genoten, bewogen mee en klapte op het ritme van de muziek. Ze gaven aan dat het net was alsof ze bij een live concert waren. Een ultieme belevenis.”

Zuyderland
Quotes

“We zetten hem in om een bewoonster op rustige wijze te laten ontwaken van de nacht. Maar ook om de bewoonster, met name in de avond, op rustige wijze te laten slapen. Toen we de Qwiek.up een dag niet hadden ingezet vroeg deze bewoonster waar toch de bubbels waren. “”Het is daar weg hierboven en ik vond het zo mooi”” was haar antwoord. Kennelijk raken bewoners er ook aan ‘gewend’.”

Palet
Quotes

“In de avond als de zorg bezig is de mensen naar bed te brengen, dan wordt de Qwiek.up ingezet in groepsverband in de huiskamer en blijven mensen rustig in de huiskamer zitten in plaats van onrustig over de afdeling lopen. Een ander voorbeeld bij een bewoner die in bed ligt en haar dit aanbieden waardoor mw afgeleid wordt en “actief” wordt (interactie)”

Topaz
Quotes

“De gezelligheidsfactor staat hoog in het vaandel. De module van André Rieu gaf bij de bewoners echt het gevoel alsof ze in een concert zaten. Een mooi voorbeeld van belevingsgerichte zorg.”

De Wever
Quotes

“Wanneer iemand boos/agressief is tijdens bv. ADL, zetten we de Qwiek up aan. Bewoners worden dan rustig, na een tijdje kunnen we dan opnieuw beginnen met de ADL.”

De Zorggroep
Quotes

“De Qwiek.up wordt divers ingezet, ter ontspanning , maar ook om rust te bieden aan bewoners die onrustig en soms voor de afdeling storend gedrag vertonen. Uit eigen ervaring zag ik mensen rustig worden, en op een stoel gaan zitten in plaats van dwangmatig en huilend over de afdeling te lopen”

Zuyderland
Quotes

“Voor veel cliënten heeft de Qwiek.up een meerwaarde. Voor zowel het bieden van rustmomenten, extra welzijnsactiviteiten of zorgmomenten. De projector is erg makkelijk te bedienen, de beelden en het geluid zijn mooi en helder.”

Volckaert
Quotes

“Het is intens genieten als we onze zus zien genieten samen met mede bewoners of alleen, ondanks beperkt zichtveld. glimlach, zwaaien met haar armen, soms geluiden of pret kreetjes. Het is voor haar wel degelijk een grote meerwaarde in haar leven, geen spijt van de aanschaf van de Qwiek.up ”

Dichterbij
Quotes

“We gebruiken de Qwiek.up bij 1 bewoner die volledig bedlegerig is. Sommige zorgmomenten is ze erg angstig. we gebruiken dan de Qwiek.up en dit leidt haar af.”

Zorggroep Meander
Quotes

“Tijdens de verzorging ingezet. Mijnheer was de hele tijd aan het volgen. Zo was hij afgeleid voor de moeilijke momenten tijdens de verzorging.”

Park Zuiderhout
Quotes

“Vooral bij de presentatie met beelden boerderij en natuur worden onze bewoners erg rustig. Meestal wordt er in een kleine groep gekeken. We zien dan de sfeer in de groep veranderen.”

Dagelijks Leven
Quotes

“Ik heb een persoonlijke module gemaakt van de afdeling met alle foto`s van het afgelopen jaar. Dit laten afspelen tijdens een etentje met alle familieleden, personeel, vrijwilligers en bewoners. Kregen hier hele mooie reacties op.”

Stichting Coloriet
Quotes

“Meneer lag op bed zich te vervelen. De Qwiek.up maakte hem aan het lachen en hij ging direct bewegen door te wijzen en te klappen.”

Dichterbij
Quotes

“Tijdens een drukke onrustige avond, beelden aangezet van de natuur alle bewoners zaten hier volop van te genieten en sommige vertelde wat ze zagen. er onstond weer rust in de huiskamer.”

Vitalis
Quotes

“In de functie van sociaal agoog zet ik de Qwiek up in als interventie bij onrust of in de laatste levensfase wanneer andere activiteiten niet meer aansluiten. Verzorgenden zetten de Qwiek up in op de woning in de huiskamer om met bewoners gezamenlijk een rustmoment te creëren of juist om passieve bewoners aan het bewegen te krijgen.”

Vivium Zorggroep
Quotes

“Uw testimonial hier? Heeft u een ervaring met de Qwiek.up of een ander Qwiek product en wilt u die graag delen? Stuur dan uw mail naar: pr@qwiek.eu “

Uw Zorginstelling
Quotes

“Meneer kon vanwege zijn gevoeligheid voor de drukte van de andere bewoners niet in de woonkamer eten, door het inzetten van de Qwiek.up werden de andere bewoners rustig, waardoor ook meneer aan kon sluiten bij de gezamenlijke diners.”

Mondriaan Ouderen Zorg
Quotes

“De Qwiek.up wordt ingezet voor ondersteuning van bewegingsactiviteiten (Fit&Vitaal modules, Boswandeling), bij het rustuurtje ouderengroep (Caleidoscoop, Aquarium,Jaargetijden), ontspanning (Andre Rieu, Efteling, Dierentuin), geheugenactiviteiten (Dierentuin). De cliënten genieten zichtbaar of hebben een goed en ontspannen rustmoment of doen actief mee (cognitief of fysiek).”

Stichting Zuidwester
Quotes

“Mijnheer is altijd graag in de buitenlucht geweest. De Qwiek.up ingezet met de belevingsmodule boswandeling. Mijnheer vond het geweldig en is hierdoor ook pas later naar de dagbesteding gegaan.”

Park Zuiderhout
Quotes

“Een bewoner wil niet uit bed, is moe, voelt zich niet fit.Hebben Qwiek.up met persoonlijke foto’s aangezet en de zorgelijke vermoeide blik veranderde in een lachend gezicht, tevreden, ontspannen; ja , ze wilde toch wel wat eten en drinken. Haar zoon kwam later nog en samen hebben ze herinneringen opgehaald via de foto’s”

Careaz
Quotes

“In de nacht hebben we een bewoner die soms hard kan schreeuwen. Nachdienst zet dan de sterrenhemel bij haar aan. bewoners is direct rustig.”

Beweging 3.0
Quotes

“Samen met de groep de lente-zomer module bekeken tijdens het eten. Er kwamen veel herinneringen en verhalen los. Vele cliënten aten dit keer hun bord leeg en vroegen zelfs om extra brood. De Qwiek.up had echt een fantastische uitwerking op onze cliënten.”

Park Zuiderhout

Evaluatie Qwiek.up

Hoe vaak zetten jullie de Qwiek.up per week in?
Gebaseerd op 96 gebruikers na 6 maanden

Frequentie inzet Qwiek.up

Hoe zetten jullie de Qwiek.up in?
Gebaseerd op 58 gebruikers na 6 weken

Inzet Qwiek.up

 

Geeft de Qwiek.up de gewenste effecten bij jullie bewoners?
Gebaseerd op 96 gebruikers na 6 maanden

Gewenste effecten Qwiek.up

Zou u teleurgesteld zijn als u de Qwiek.up niet meer kunt gebruiken?
Gebaseerd op 132 gebruikers na 6 maanden

Teleurstelling Qwiek.up niet meer gebruiken

Brainstorm

Onderzoek.

Qwiek is continue bezig met het verbeteren en ontwikkelen van haar producten. Hierbij is onderzoek in verschillende stadia van het ontwikkelproces belangrijk, waarbij wij nauw samenwerken met zorginstellingen. Tijdens het exploreren van problemen en mogelijkheden, middels workshops en focus groepen, en tijdens de ontwikkeling van prototypes, via evaluaties en pilot testen binnen de context, worden de eindgebruikers altijd nauw betrokken. Deze aanpak is gestoeld op de methodes vanuit de “research-through-design” aanpak, waar meerdere werknemers van het ontwikkelteam van Qwiek in gespecialiseerd zijn.

Ook na de lancering van een nieuw product is het belangrijk voor Qwiek om te weten of en hoe deze wordt ingezet en wat de effecten zijn. Door samen te werken met eindgebruikers, zorginstellingen en onderzoeksinstituten onderzoekt Qwiek deze effecten. Daarnaast zijn er ook regelmatig studenten of andere partijen die onderzoeksprojecten uitvoeren vanuit verschillende disciplines (marketing, communicatie, industrieel ontwerpen, zorgtechnologie).

Onderzoek naar inzet beeld en geluid door middel van Qwiek.up bij onrustige verpleeghuisbewoners met dementie – Ouderenzorg
September 2018, Qwiek / Zuyd Hogeschool / Cicero, locatie Avé Maria.

Het doel van dit 12-maanden lopende onderzoek is om erachter te komen wat geschikte momenten zijn om beeld en geluid met behulp van de Qwiek.up in te zetten bij mensen met dementie, met name gericht op het terugdringen van onrust bij bewoners. Door systematische, kwalitatieve observaties krijgen de onderzoekers meer inzicht in het effect van de inzet van de Qwiek.up en de verschillende verkrijgbare belevingsmodules. Nadat er een vooronderzoek is gedaan door studenten van Zuyd Hogeschool zal het project verder worden opgepakt door onderzoekers van Zuyd die bij Cicero, locatie Avé Maria. Er worden bij verschillende bewoners observaties uitgevoerd tijdens momenten van onrust. Deze personen zijn nog niet bekend met de Qwiek.up voorafgaand aan het onderzoek. De verwachte resultaten geven beter inzicht in het effect van specifieke belevingsmodules van de Qwiek.up op het terugdringen van onrustig gedrag bij bewoners met dementie. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om een beter implementatievoorstel te doen voor nieuwe gebruikers van de Qwiek.up, alsmede bestaande klanten te adviseren over het effectief inzetten van de Qwiek.up.

Onderzoek wordt ondersteund door een KIEM subsidie waarvan Qwiek medeaanvrager is.

Qwiek.up in bed

Onderzoek naar inzet Qwiek.up om psychofarmaca terug te dringen – Ouderenzorg
September 2018, Qwiek / Zuyd Hogeschool / Cicero, locatie Avé Maria.

Angstige bewoner tijdens de ADL

In een 12 maanden durend onderzoek binnen ZuidOostZorg wordt gekeken naar de structurele inzet van de Qwiek.up en of dit leidt tot het terugdringen van psychofarmaca, afname van verhoogde spierspanning en bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Na afloop is er meer bekend over welke aspecten van de inzet van de Qwiek.up leiden tot de afname van onrustig, angstig of agressief gedrag, de toename van ontspanning van cliënten tijdens de ADL-begeleiding en of de Qwiek.up een positieve bijdrage levert aan de werkervaring van de zorgmedewerkers. Vervolgens worden deze bevindingen in een richtlijn over het gebruik en inzetten van de Qwiek.up vastgelegd om mensen met dementie systematisch te kunnen ondersteunen.

Onderzoek wordt ondersteund door een IWP subsidie waarvan Qwiek medeaanvrager is.

Qwiek.up Evaluatie in Oostenrijk – Ouderenzorg
Maart 2018. Haus Vogelweide-Laahen / Haus Noitzmühle Birgit Wurnig, Wels, Oostenrijk.
Documentatie: lebensweltheimWirkungsvolle technische Unterstützung in den Einrichtungen der Seniorenbetreuung: Test des Qwiek.up

Het Oostenrijkse vakbond tijdschrift Lebensweltheim van Maart 2018 beschrijft een evaluatie van de Qwiek.up in Haus Vogelweide-Laahen te Wels, de eerste zorginstelling in Oostenrijk die de Qwiek.up in gebruik heeft. De betrokken zorginstelling was sceptisch over de inzet van de Qwiek.up, omdat vele innovaties worden geïntroduceerd en niet allemaal met even goede resultaten. De betrokken zorgmedewerkers waren echter allemaal erg te spreken over de Qwiek.up. Ze zijn echter wel van mening dat technische hulpmiddelen nooit het menselijke contact vervangen, maar toch is de steun vanuit producten zoals de Qwiek.up zeer welkom.

De belangrijkste inzichten op een rij

 Doordat medewerkers en familie dagelijks geconfronteerd worden met advertenties van ondersteunende technische producten waren de meeste sceptisch, maar de voordelen van de Qwiek.up hebben zelfs de meest sceptische familieleden overtuigd.
 Zelfs bewoners met sterk verminderde mobiliteit kunnen profiteren van de Qwiek.up.
 Een verpleegkundige beschreef dat het gebruik van de Qwiek.up zorgde voor algemene ontspanning en verminderde spierspanning bij een van de bewoners die zij verzorgde.
 De Qwiek.up zorgde voor meer ontspanning omdat bewoners niet zo vast bleven zitten in hun eigen routines.
 Ook voor palliatieve zorg is de Qwiek.up een goede ondersteuning voor de zorg, om zowel de stervende bewoners als de familie te helpen ontspannen door samen naar persoonlijke foto’s te kijken.

Qwiek.up wirkt! Lebentsweltheim

Evaluatie van de Qwiek.up bij Lunet Zorg – Gehandicaptenzorg
Juli 2015. Lunet Zorg
Documentatie: Op aanvraag

Qwiek.up effectiviteit statistieken

Bij Lunet Zorg is in 2015 een evaluatie gedaan over de Qwiek.up. Het eerste doel van dit project was om de cliënten optimaal te ondersteunen met behulp van de Qwiek.up, wat in de praktijk neerkwam op de inzet van de Qwiek.up ter vermindering van ongewenst gedrag en/of de verhoging van gewenst gedrag. Voor medewerkers werd gekeken naar de tevredenheid, effectiviteit en efficiëntie van hun werk. Op drie locaties is de Qwiek.up geëvalueerd gedurende meerdere weken, bij cliënten met een laag niveau en een lage mate van zelfstandigheid, zijnde: ouderen met een (relatief zware) verstandelijke en lichamelijke beperking; psychogeriatrische cliënten; ernstig meervoudig beperkte cliënten. Er werd ten eerste gekeken naar tevredenheid vanuit de medewerkers over de Qwiek.up en ten tweede naar de cliëntgebonden effecten van de Qwiek.up, zowel op kort als lang termijn, 8 weken na gebruik.

De belangrijkste inzichten op een rij:

 Medewerkers geven de Qwiek.up gemiddeld een 7,9 op de schaal van 10.
 Het is een zeer effectief middel om cliënten rust, ontspanning, beleving en fijne tijdsbesteding te bieden.
 De Qwiek.up was (gedeeltelijk) effectief  in het verhogen van gewenst gedrag in 84,9% van de gevallen, en was (gedeeltelijk) effectief in het verlagen van het ongewenst gedrag in 79,3% van de gevallen. De totale effectiviteit van de Qwiek.up kwam daardoor op 81,8% (waarvan 23,6% gedeeltelijk effectief).
 Voor de medewerker zorgde de Qwiek.up voor fijner werk, verbeterde sfeer en droeg het bij aan de voldoening die de medewerkers in hun werk vonden.
 Door de minimale verschuiving van de werkzaamheden was er geen efficiëntieverbetering in de arbeidsbesteding; de toegevoegde waarde van de Qwiek.up was vooral kwalitatief.

Proefperiode Qwiek.up bij Zuyderland – Ouderenzorg
December 2015, Zuyderland, locatie Hoogstaete
Documentatie: Op aanvraag

Tijdens een proefperiode hebben zorgverleners van locatie Hoogstaete gedurende 4 weken gekeken naar het effect van de Qwiek.up bij 12 bewoners uit 4 verschillende woningen. Door middel van observaties werd onderzocht of de Qwiek.up prettig in gebruik is en hoe de bewoners erop reageren. Ze waren geïnteresseerd in de vraag of de Qwiek.up ingezet kon worden als snoezelmateriaal, activiteit en/of hulpmiddel bij gedragsproblematiek. De Qwiek.up werd individueel ingezet bij verbale onrust/roepgedrag, huilgedrag, apathisch gedrag, hallucinaties, wantrouwend gedrag, loopdrang/motorische onrust en als hulpmiddel om te snoezelen. Ook werd de Qwiek.up in de huiskamer ingezet voor meerdere personen tegelijk. Het zorgpersoneel vulde twee observatielijsten in om het effect van de Qwiek.up te meten, met een voormeting voor de start van de proefperiode, en een meting na afloop van de proefperiode.

De vragenlijst bestond uit de Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire. Daarnaast werd voor, tijdens en na het gebruik van de Qwiek.up een korte vragenlijst ingevuld. De conclusie was dat de Qwiek.up een hulpmiddel is dat zowel binnen de verpleeghuiszorg goed op een grootschalige manier als op een individuele activiteit ingezet kon worden. Het merendeel van de bewoners reageerde er goed op en het zorgpersoneel was  enthousiast.

De belangrijkste inzichten op een rij:

 De inzet van de Qwiek.up in de huiskamer, zowel de beelden als de ondersteunende muziek, was prettig en ontspannend voor de meeste bewoners. Er waren echter ook motorisch onrustige bewoners die niet de rust konden vinden om de beelden te bekijken.
 De Qwiek.up was makkelijk en flexibel in gebruik, zelfs om het bezoek tussen bewoners en hun mantelzorger te ondersteunen.
 Bewoners met dementie reageerden niet altijd hetzelfde op de Qwiek.up, wat past bij het wisselende beeld van hoe mensen met dementie zich voelen en welke prikkels ze die dag al hadden gehad.
 De Qwiek.up zette aan tot ontspanning, beweging, prikkelde om herinneringen op te halen of tot een gesprek. De verschillende modules droegen bij aan de variëteit in reacties.
 De Qwiek.up werkt goed als snoezelmoment voor bijvoorbeeld bedlegerige bewoners.
 Bij een bewoner verliep de zorg merkbaar beter in de ochtend doordat de Qwiek.up werd ingezet als hulpmiddel.
 Op basis van NPI-Q (voor- en nameting) zijn er geen langdurige effecten van de Qwiek.up gevonden. Het positieve effect van de bewoners die door het gebruik minder gedragsproblemen laten zien en/of ontspannen is kortdurend. Wel kan het bijdragen aan een prettige daginvulling (als activiteit) en als stimulatie van de zintuigen.

De Qwiek.up ingezet bij een groep

Evaluatie van de Qwiek.up als onderdeel van onderzoek naar Living Lab – Ouderenzorg
Juni 2014, Technische Universiteit Eindhoven / Vitalis Wissenheage / Alexianer Krefeld GMBH. Krankenhaus Maria-hilf
Documentatie: Brankaert, R., & den Ouden, E. 2016. The Design-Driven Living Lab: A New Approach to Exploring Solutions to Complex Societal Challenges. Technology Innovation Management Review, 7(1): 44–51.

Living lab

In het kader van een breder promotieonderzoek naar de effectiviteit van een Living Lab benadering van ontwerpen voor de ouderenzorg, is de Qwiek.up ingezet bij drie verschillende zorginstellingen; één in Nederland en twee in Duitsland. Het doel van de studie was om te onderzoeken of de Qwiek.up een goede toevoeging was aan zorg voor senioren met dementie. De Qwiek.up is door de zorginstellingen uitgeprobeerd gedurende 29-35 dagen met 3-6 betrokken zorgprofessionals per instelling.

De belangrijkste inzichten op een rij:

 In twee van de drie zorginstellingen was de Qwiek.up een duidelijke meerwaarde voor de zorg. (de derde zorginstelling had niet echt veel geëxperimenteerd met de Qwiek.up en was daardoor wat minder enthousiast).
 Het verhoogde de efficiëntie van de zorgverleners doordat ze meer tijd hadden om zich op de zorg zelf te richten.
 De betrokken zorgverleners dachten dat de Qwiek.up ook tot een reductie van medicatie kon leiden (de testperiode was te kort om dit empirisch te onderzoeken).
 De Qwiek.up droeg bij aan het ontspannen van individuele bewoners en was bovendien waardevol tijdens groepsactiviteiten om de groep bijvoorbeeld rustig te maken na de gezamenlijke lunch.

Onderzoek voor nieuwe producten.

Kletskoppen: een middel om het gesprek tussen bewoners en mantelzorgers op gang te helpen – Ontwikkeling
Juni 2018. Qwiek / Land van Horne, locatie St. Jozef / Vitalis, locatie Peppelrode

Door persoonlijke zorg te leveren, kunnen we betere zorg leveren. Het Qwiek.share project is opgezet om persoonlijke zorgmomenten te ondersteunen door de interesses van bewoners te verzamelen. Binnen het Qwiek.share project is hiervoor de pilot ‘Kletskoppen’ ontwikkeld. Kletskoppen is een boekje gemaakt om het gesprek met een bewoner te ondersteunen en zo de interesses van deze bewoner te ontdekken en vast te leggen. Met behulp van Kletskoppen kan familie de bewoner één op één beter leren kennen, terwijl tegelijkertijd de interesses verzameld en teruggekoppeld kunnen worden naar het verzorgend personeel. Zo willen wij bij Qwiek kijken hoe wij de persoonlijke zorgmomenten kunnen ondersteunen en verbeteren. Voor deze pilot test zijn de Kletskoppen in de thema’s “Er-op-uit” en “Alledaags” in twee verzorgingshuizen verspreid, welke de familie kon gebruiken en invullen.

Het doel van de pilot test was drieledig: onderzoeken of Kletskoppen meerwaarde en ondersteuning biedt in het voeren van een gesprek met een bewoner; feedback ontvangen over het vastleggen en delen van deze interesses (vanuit de familie); feedback ontvangen vanuit het zorgpersoneel over de relevantie van de verzamelde interesses. Om deze vragen te beantwoorden hebben we een pilot uitgevoerd binnen de context van twee intramurale afdelingen van zorginstellingen. Wij lieten twee versies van Kletskoppen achter bij de geselecteerde zorginstelling. Gedurende een periode van 3 weken konden deze ingevuld worden door familie, vrijwilligers en verzorging. Samen met de zorginstelling werd besproken hoe de familie het beste op de hoogte gehouden en gemotiveerd kon worden om Kletskoppen te gebruiken en te verspreiden. Analyse vond plaats door de ingevulde boekjes te vertalen naar interesseprofielen voor individuele bewoners en door aan de hand van deze profielen met de zorgmedewerkers te spreken over de meerwaarde van deze informatie.

De belangrijkste inzichten op een rij:

 Familie van bewoners is op enkele uitzonderingen daargelaten moeilijk te mobiliseren voor het deelnemen aan dit soort onderzoek. De familie die toch al actief participeert neemt deel terwijl de anderen ook hier niet aan deelnemen.
 Bovendien heeft de familie niet het gevoel dat ze meer te weten komen over hun familie door gebruik te maken van Kletskoppen. Informatie verzamelen via de familie is derhalve niet vruchtbaar gebleken, ook niet voor de familie.
 De zorgmedewerkers zien wel meerwaarde in de teruggekoppelde informatie over de bewoners, maar zijn vooral geïnteresseerd in de informatie over achtergrond en interesses van bewoners waarvan de familie momenteel niet actief participeert en ze dus weinig weten.
 Focus eerst op wat de stakeholders met informatie kunnen en willen doen en daarna pas op hoe deze informatie verzameld kan worden.
 Een interessante richting hierin is om te kijken naar welke informatie een persoon met dementie zelf nog kan geven, eventueel door te kijken naar mensen met beginnende dementie die zelfstandig wonen binnen zorginstellingen.

Bewoner met familie en zorgverlener

Pilot evaluatie Qwiek.up geurmodules – Ontwikkeling
Mei 2018, Qwiek / Sevagram, locatie Valkenheim / Meander, locatie Firenschat / Ananz, locatie Nicasius.

Geurmodules voor de Qwiek.up

Bij Qwiek komt regelmatig de vraag vanuit klanten of er geur kan worden toegevoegd ter verrijking van de audiovisuele ervaring van de Qwiek.up. Diverse zorgverleners gaven aan dat ze zelf al experimenteren met aromatherapie tijdens de inzet van de Qwiek.up. Om aan die wens te voldoen is Qwiek op zoek naar een oplossing om speciale geurmodules te kunnen aanbieden die goed werken in combinatie met de belevingsmodules van de Qwiek.up. Om er zeker van te zijn dat nieuwe Qwiek producten goed werken en aansluiten bij de wensen vanuit de zorg, wil Qwiek de producten in een vroeg stadium uitproberen op de werkvloer. Bij drie zorginstellingen hebben we gedurende 3 weken een drietal geurmodules geplaatst zodat ze konden worden uitgetest door de zorgverleners.

De evaluatie van de geurmodules vond plaats door middel van experience sampling: op het moment van inzetten werd een korte vragenlijst ingevuld. Na afloop werd het gebruikersgemak van de geurmodules besproken in een interview met de betrokken zorgmedewerkers. Naar aanleiding van de evaluatie kunnen we concluderen dat de pilot succesvol was; in die zin dat het inzicht heeft verschaft in de waarde van het huidige concept. Het is echter duidelijk dat over een paar zeken nog beter nagedacht moet worden voordat dit product goed aansluit op de wens van de markt, en dus ook voor Qwiek interessant genoeg is om te doorontwikkelen.

De belangrijkste inzichten op een rij:

 Twee van de drie varianten van de door ons geleverde geurmodule bakjes leken iets eetbaars te bevatten, dit kan gevaarlijke situaties teweeg brengen.
 Bij de door onszelf ontworpen geurmodule bakjes was het lastig in te schatten hoe ver deze open gedraaid dienden te worden.
 Er werd aangegeven dat sommige bewoners de bakjes mee namen. Om deze reden adviseerden de zorgmedewerkers ons om de bakjes vast te maken aan de Qwiek.up.
 De geurmodules zullen in de huidige vorm zullen niet verder ontwikkeld worden.
 Er is wel genoeg animo om verder te kijken naar manieren om geur als extra ervaring te kunnen aanbieden voor de Qwiek.up.

research

Publicaties.

Qwiek vindt het belangrijk dat het werk wat we doen een positieve impact heeft op de Zorg. Hiervoor is het niet alleen belangrijk om nauw samen te werken met zorginstellingen, maar ook om op grotere schaal naar onderzoeken te kijken. Dit doet Qwiek door op de hoogte te blijven van relevante wetenschappelijke publicaties. De resultaten van deze onderzoeken vormen de onderbouwing voor de (nieuwe) Qwiek producten.

Algemene referenties voor Dementie

Alzheimer’s Association, 2011 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. (2011). Alzheimer’s & Dementia, 7(2). Available at: http://www.alz.org/downloads/Facts_Figures_2011.pdf. Accessed October 2011.

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association.

DePaulo, J.R.Jr., & Folstein, M.F. (1978). Psychiatric disturbances in neurological patients: Detection, recognition, and hospital course. American Neurological Association, 4(3), 225–228. DOI: doi.org/10.1002/ana.410040306

Finkel, S.I. (2001). Behavioral and psychological symptoms of dementia: a current focus of clinicians, researchers, and caregivers. Journal of Clinical Psychiatry, 62(Suppl 21), 3–6.

Hoe, J., Hancock, G., Livingston, G., & Orrell, M. (2006). Quality of life of people with dementia in residential care homes. British Journal of Psychiatry, 188, 460−464.

Lyketsos, C.G., Lopez, O., Jones, B., Fitzpatrick, A.L., Breitner, J., & DeKosky, S. (2002). Prevalence of neuropsychiatric symptoms in dementia and mild cognitive impairment: results from the cardiovascular health study. Journal of the American Medical Association, 288(12), 1475-1483. DOI: doi.org/10.1001/jama.288.12.1475

Plassman, B.L., Langa, K.M., Fisher, G.G., Heeringa, S.G., Weir, D.R., Ofstedal, M.B., Burke, J.R., Hurd, M.D., Potter, G.G., Rodgers, W.L., Steffens, D.C., Willis, R.J., & Wallace, R.B. (2007). Prevalence of Dementia in the United States: The Aging, Demographics and Memory Study. Neuroepidemiology, 29(1-2), 125–132. DOI: doi.org/10.1159/000109998

Starr, J.M., & Lonie, J. (2007). Relationship between behavioral and psychological symptoms of dementia and cognition in Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 24(5), 343–347. DOI: doi.org/10.1159/000108632

Muziektherapie

Gerdner, L.A. (2000). Effects of individualized versus classical ‘relaxation’ music on the frequency of agitation in elderly persons with Alzheimer’s disease and related disorders. International Psychogeriatrics, 12(1), 49–65. DOI: doi.org/10.1017/S1041610200006190

Gerdner, L.A., & Schoenfelder, D.P. (2010). Evidence-based guideline. Individualized music for elders with dementia. Journal of Gerontological Nursing, 36(6), 7-15. DOI: doi.org/10.3928/00989134-20100504-01

Sung, H.C., & Chang, A.M. (2005). Use of preferred music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: a review of the literature. Journal of Clinical Nursing, 14(9), 1133-1140. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01218.x

Sung, H.C., Chang, A.M., & Lee, W.L. (2010). A preferred music listening intervention to reduce anxiety in older adults with dementia in nursing homes. Journal of Clinical Nursing 19(7-8), 1056–1064. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.03016.x

Choi, A.N., Lee, M.S., Cheong, K.J., & Lee, J.S. (2009). Effects of group music intervention on behavioral and psychological symptoms in patients with dementia: a pilot-controlled trial. International Journal of Neuroscience, 119(4), 471–481. DOI: doi.org/10.1080/00207450802328136

Clark, M.E., Lipe, A.W., & Bilbrey, M. (1998). Use of music to decrease aggressive behaviours in people with dementia. Journal of Gerontological Nursing, 24(7), 10–17. DOI: doi.org/10.3928/0098-9134-19980701-05

Cooke, M.L., Moyle, W., Shum, D.H., Harrison, S.D., & Murfield, J.E. (2010). A randomized controlled trial exploring the effect of music on agitated behaviours and anxiety in older people with dementia. Aging & Mental Health, 14(8), 905-16. DOI: doi.org/10.1080/13607861003713190

Evans, D. (2002). The effectiveness of music as an intervention for hospital patients: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 37(1), 8–18. DOI: doi.org/10.1046/j.1365-2648.2002.02052.x.

Goodall, D., & Etters, L. (2005). The therapeutic use of music on agitated behavior in those with dementia. Holistic Nursing Practice, 19(6), 258–262.

Sung, H.C., Lee, W.L., Chang, S.M., & Smith, G.D. (2011). Exploring nursing staff’s attitudes and use of music for older people with dementia in long term-care facilities. Journal of Clinical Nursing, 20 (11-12), 1776-1783. DOI: doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03633.x

Svansdottir, H.B., & Snaedal, J. (2006). Music therapy in moderate and severe dementia of Alzheimer’s type: a case-control study. International Psychogeriatric Association, 18(4), 613-21. DOI: doi.org/10.1017/S1041610206003206

Raglio, A., Bellelli, G., Traficante, D., Gianotti, M., Ubezio, M.C., Villani, D., & Trabucchi, M. (2008). Efficacy of music therapy in the treatment of behavioral and psychiatric symptoms of dementia. Alzheimer disease and associated disorders, 22(2), 158–162. DOI: doi.org/10.1097/WAD.0b013e3181630b6f

Slaap en nachtelijke onrust

Ballard, C., Neill, D., O’Brien, J., McKeith, I.G., Ince, P., & Perry, R. (2000). Anxiety, depression and psychosis in vascular dementia: Prevalence and associations. Journal of Affective Disorders, 59(2), 97−106. DOI: doi.org/10.1016/S0165-0327(99)00057-9

Chemerinski, E., Petracca, G., Manes, F., Leiguarda, R., & Starkstein, S.E. (1998). Prevalence and correlates of anxiety in Alzheimer’s disease. Depression and Anxiety, 7(4), 166−170.

Gibbons, L.E., Teri, L., Logsdon, R.G., & McCurry, S.M. (2006). Assessment of anxiety in dementia: An investigation into the association of different methods of measurement. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 19(4), 202−208. DOI: doi.org/10.1177/0891988706292758

Gibbons, L.E., Teri, L., Logsdon, R., McCurry, S.M., Kukull, W., Bowen, J., McCormick, W., & Larson, E. (2002). Anxiety symptoms as predictors of nursing home placement in patients with Alzheimer’s disease. Journal of Clinical Geropsychology, 8(4), 335-342. DOI: 10.1023/A:1019635525375

McClive-Reed, K.P., & Gellis, Z.D. (2011). Anxiety and Related Symptoms in Older Persons with Dementia: Directions for Practice. Journal of Gerontological Social Work, 54(1), 6–28. DOI: doi.org/10.1080/01634372.2010.524284

Seignourel, P.J., Kunik, M.E., Snow, L., Wilson, N., & Stanley, M. (2008). Anxiety in dementia: A critical review. Clinical Psychology Review, 28(7), 1071–1082. DOI: doi.org/10.1016/j.cpr.2008.02.008

Teri, L., Ferretti, L.E., Gibbons, L.E., Logsdon, R.G., McCurry, S.M., Kukull, W.A., McCormick, W.C., Bowen, .JD., & Larson, E.B. (1999). Anxiety in Alzheimer’s disease: Prevalence and comorbidity. Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 54(7), M348−M352. DOI: doi.org/10.1093/gerona/54.7.M348

Welzijn en Agressie

Burgio, L.D., Butler, F.R., Roth, D.L., Hardin, J.M., Hsu, C.C. & Ung, K. (2000). Agitation in nursing home residents: The role of gender and social context. International Psychogeriatrics, 12(4), 495-511. DOI: doi.org/10.1017/S104161020000661X

Cohen-Mansfield, J. (2003). Agitation definitional and theoretical conceptualization. In D.P. Hay, D.T. Klein, L.K. Hay, G.T. Grossberg, & J.S. Kennedy (Eds.), Agitation in patients with dementia: A practical guide to diagnosis and management. American Psychiatric Publishing, 1-21. ISBN: 1585627380, 9781585627387

Cohen-Mansfield, J., & Billig, N. (1986). Agitated behaviours in the elderly: a conceptual review. Journal of the American Geriatrics Society, 34(10), 711-721. DOI: doi.org/10.1111/j.1532-5415.1986.tb04302.x

Cohen-Mansfield, J., Marx, M.S., & Rosenthal, A.S. (1989). A description of agitation in a nursing home. Journal of Gerontology: Medical Sciences, 44(3), M77-M84. DOI: doi.org/10.1093/geronj/44.3.M77

Cohen-Mansfield, J., & Mintzer, J. (2005). Time for change: the role of nonpharmacological interventions in treating behavior problems in nursing home residents with dementia. Alzheimer Disease & Associated Disorders, 19(1), 37-40. DOI: doi.org/10.1097/01.wad.0000155066.39184.61

Cohen-Mansfield, J., Werner, P., & Freeman, L. (1995). Sleep and agitation in agitated nursing home residents: An observational study. Sleep, 18(8), 674-680. DOI: doi.org/10.1093/sleep/18.8.674

Cohen-Mansfield, J., Werner, P., Watson, V., & Pasis, S. (1995). Agitation among elderly persons at adult day-care centers: The experiences of relatives and staff members. International Psychogeriatrics, 7(3), 447-458. DOI: doi.org/10.1017/S1041610295002195

Forbes, D.A., Peacock, S., & Morgan, D. (2005). Nonpharmacological management of agitated behaviours associated with dementia. Geriatrics & Aging, 8(4), 26–30.

Hall, G.R., & Buckwalter, K.C. (1987). Progressively lowered stress threshold: a conceptual model for care of adults with Alzheimer’s disease. Archives of psychiatric nursing, 1(6), 399-406.

Moretti, R., Torre, P., Antonello, R.M., & Pizzolato, G. (2006) Atypical neuroleptics as a treatment of agitation and anxiety in Alzheimer’s disease: risks or benefits. Expert Review of Neurotherapeutics, 6(5), 705–710. DOI: doi.org/10.1586/14737175.6.5.705

Sourial, R., McCusker, J., Cole, M., & Abrahamowicz, M. (2001). Agitation in demented patients in an acute care hospital: prevalence, disruptiveness, and staff burden. International Psychogeriatrics, 13(2), 183-197. DOI: doi.org/10.1017/S1041610201007578

Werner, P., Cohen-Mansfield, J., Koroknay, V., & Braun J. (1994). The impact of a restraint reduction program on nursing home residents. Geriatric Nursing, 15(3), 142-146. DOI: doi.org/10.1016/S0197-4572(09)90040-4