Qwiek.up onderzoekspagina

 

Qwiek.up effectief in verlagen onbegrepen gedrag

Effectief in verlagen onbegrepen gedrag

Gebaseerd op 220 klantevaluaties, april 2020


Qwiek.up aanbeveling

Beveelt de Qwiek.up aan

Gebaseerd op 220 klantevaluaties, april 2020

Qwiek.up rapportcijfer

Gemiddelde klantbeoordeling Qwiek.up

Gebaseerd op 220 klantevaluaties, april 2020De klant aan het woord
“De Qwiek.up wordt nu bij ons al in meerdere zorgleefplannen opgenomen als alternatief van een vrijheidsbeperkende maatregel zoals medicatie.”
- Accolade zorg

Lees meer ervaringen

Onderzoeken Qwiek.up

Naast evaluaties van onze klanten wordt er ook onderzoek uitgevoerd. Qwiek doet zelf onderzoek naar de werking en effectiviteit van haar producten. Ook tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten wordt uitgebreid onderzoek gedaan door middel van pilots en testen.

→ Inzet van Qwiek.up bij personen met onrust en dementie
→ Inzetbaarheid Qwiek.Up bij orthopedische geriatrische revalidatie
→ Terugdringen agitatie en agressie bij dementie tijdens ADL zorg
→ Qwiek.up bij gedragsproblematiek en als grootschalige en individuele activiteit
→ Inzet Qwiek.up bij onbegrepen gedrag

Ontdek nu alle voordelen van de Qwiek.up Lees meer

Zorgen voor rust bij onrust. Inzet van Qwiek.up bij personen met onrust en dementie

2019, Ouderenzorg

De observaties tijdens dit onderzoek laten zien dat mate van discomfort in 72,2% van alle momenten tijdens inzet van de Qwiek.up afnam. De duur van de invloed op onrust is wisselend. Alle betrokken zorgverleners zagen de inzet van de Qwiek.up als een meerwaarde: het vermindert onrust bij dementie, biedt afleiding en plezier, met name de natuurmodules. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de werking van de Qwiek.up, zoals de keuze van de belevingsmodule en de aanwezigheid van de zorgverlener.

Lees meer over dit onderzoek

Het doel van dit onderzoek was om de individuele gebruikerservaringen van beeld en geluid in de dementiezorg te optimaliseren en te onderzoeken op welke wijze en op welke momenten de Qwiek.up onrust bij zorgvragers met dementie reduceert, met als hoofdvraag: ‘Op welke wijze en op welke momenten kunnen beeld- en geluidservaringen met de Qwiek.up onrust bij zorgvragers met dementie reduceren?’ Om de benodigde onderzoeksgegevens te verzamelen werden 54 observaties uitgevoerd met behulp van het meetinstrument ‘DS-DAT’ (Discomfort Scale- Dementia of Alzheimer Type). Hiermee werd de mate van discomfort gemeten op momenten van onrust bij zes zorgvragers met dementie op drie verschillende momenten. Aanvullend vonden na de observaties zes semigestructureerde interviews plaats met zes zorgverleners die de Qwiek.up ingezet hadden. Onder andere de subjectief ervaren invloeden, met betrekking tot het gebruik van de Qwiek.up, werden onderzocht.

Onderzoeksverslag beschikbaar op aanvraag

Inzetbaarheid Qwiek.Up bij orthopedische geriatrische revalidatie

2018, Revalidatie, Ouderenzorg

Alle 3 de fysiotherapeuten waren erg enthousiast over de Qwiek.up. Ze vonden het een helder en eenvoudig apparaat en een mooie aanvulling op de reguliere therapie. Van de patiënten vond 83% de Qwiek.up een geweldig apparaat en fijn om mee te oefenen. 91% van de patiënten vond de fysiotherapeut overbodig tijdens het zelfstandig oefenen met de Qwiek.up. Ze konden meer trainen en merkten duidelijk vooruitgang in hun revalidatie. Van de patiënten vonden 2 van de 11 het oefenen met de Qwiek.up saai en niet uitdagend genoeg.

Lees meer over dit onderzoek

De doelstelling van dit onderzoek was om de ervaringen met de Qwiek-Up van patiënten en fysiotherapeuten binnen de zorgorganisatie ‘De Zorggroep’ te inventariseren en te kijken of inzetten van de Qwiek-Up het zelfstandig oefenen stimuleert en zo een kostenefficiënt alternatief kan bieden in de geriatrische revalidatie zorg (GRZ). Na een niet-gerichte toevallige steekproef zijn bij elf patiënten en drie fysiotherapeuten een individueel semigestructureerd interview afgenomen. Deze interviews werden opgenomen en daarna getranscribeerd en geanalyseerd door twee onderzoekers.

Onderzoeksverslag beschikbaar op aanvraag

Terugdringen agitatie en agressie bij dementie tijdens ADL zorg

2018, Ouderenzorg

Uit de resultaten van het observatieonderzoek blijkt dat de Qwiek.up een positief effect heeft op het terugdringen van agitatie en agressie en daarmee onrust vermindert tijdens uitvoering van ADL handelingen. Alle nametingen gaven in scores een verbetering van gedragingen weer. Dat betekent ook dat alle gebruikte belevingsmodules een positief effect gaven. Een aanbeveling uit het onderzoek is om zorgverleners meer bewust te maken van het positieve effect van de Qwiek.up (door bv. betere rapportage), zodat de Qwiek.up makkelijker geïmplementeerd wordt in de zorg.

Lees meer over dit onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is het geven van advies over het inzetten, en implementeren van de Qwiek.up tijdens de ADL van dementerenden, om zorgsituaties met agressie of agitatie te verminderen en de Qwiek.up te integreren in het zorgplan. Middels de CMAI-schaal zijn in totaal zeven cliënten geobserveerd, waarvan vier op woning vijf en drie op woning zes. Bij alle cliënten zijn zes metingen uitgevoerd, twee nulmetingen zonder gebruik van de Qwiek.up en vier metingen met interventie, met gebruik van de Qwiek.up. De eerste nulmeting bij alle cliënten is gedaan door beide onderzoekers om ervoor te zorgen dat bepaalde gedragingen gelijk geïnterpreteerd zouden worden. Er is gekozen voor twee nulmetingen om te voorkomen dat een toevallig goed of slecht resultaat het onderzoeksresultaat bepaalt. Om het effect op het gedrag bij gebruik van de Qwiek.up toe te lichten, wordt de situatie per cliënt beschreven. Het dossieronderzoek moet gelden om meerdere resultaten te verzamelen over het gebruik van de Qwiek.up.

Onderzoeksverslag beschikbaar op aanvraag

Qwiek.up bij gedragsproblematiek en als grootschalige en individuele activiteit

2015, Ouderenzorg

Bij een proefplaatsing is de Qwiek.up geevalueerd. De inzet van de Qwiek.up in de huiskamer was prettig en ontspannend voor de meeste bewoners, op motorisch onrustige bewoners na. De Qwiek.up was flexibel in gebruik, zelfs om bezoek tussen bewoners en hun mantelzorger te ondersteunen. Het zette aan tot ontspanning, beweging en prikkelde om herinneringen op te halen. Bij één bewoner verliep de zorg merkbaar beter in de ochtend door de inzet van de Qwiek.up. De positieve effecten zijn kortdurend. Op basis van NPI-Q zijn er geen langdurige effecten gevonden.

Lees meer over dit onderzoek

Rapportage van een korte productevaluatie tijdens proefplaatsing van het product door de psycholoog van de zorginstelling, om te bepalen of het product aangeschaft zou moeten worden. Tijdens een proefperiode hebben zorgverleners van locatie Hoogstaete gedurende 4 weken gekeken naar het effect van de Qwiek.up bij 12 bewoners uit 4 verschillende woningen (3 per woning). Door middel van observaties werd onderzocht of de Qwiek.up prettig in gebruik is en hoe de bewoners erop reageren. Ze waren geïnteresseerd in de vraag of de Qwiek.up ingezet kon worden als snoezelmateriaal, activiteit en/of hulpmiddel bij gedragsproblematiek. De Qwiek.up werd individueel ingezet bij verbale onrust/roepgedrag, huilgedrag, apathisch gedrag, hallucinaties, wantrouwend gedrag, loopdrang/motorische onrust en als hulpmiddel om te snoezelen. Ook werd de Qwiek.up in de huiskamer ingezet voor meerdere personen tegelijk. Het zorgpersoneel vulde twee observatielijsten in om het effect van de Qwiek.up te meten, met een voormeting voor de start van de proefperiode, en een meting direct na afloop van de proefperiode van 4 weken. De vragenlijst bestond uit de Neuropsychiatrische Vragenlijst-Questionnaire (NPI-Q). Daarnaast werd voor, tijdens en na elk gebruik van de Qwiek.up een korte observatielijst ingevuld. De conclusie was dat de Qwiek.up een hulpmiddel is dat zowel binnen de verpleeghuiszorg goed op een grootschalige manier als op een individuele activiteit ingezet kon worden. Het merendeel van de bewoners reageerde er goed op en het zorgpersoneel was enthousiast.

Onderzoeksverslag beschikbaar op aanvraag

Inzet Qwiek.up bij ongewenst gedrag

2015, Ouderenzorg, Gehandicaptenzorg

Medewerkers gaven de Qwiek.up gemiddeld een 7,9 uit 10 en vonden het een zeer effectief middel om cliënten rust, ontspanning en fijne tijdsbesteding te bieden. De Qwiek.up was in 84,9% (gedeeltelijk) effectief in het verhogen van gewenst gedrag en in 79,3% (gedeeltelijk) effectief in het verlagen van het ongewenst gedrag. De Qwiek.up zorgde bij de medewerker voor fijner werk, verbeterde sfeer en droeg het bij aan de voldoening in hun werk. Het werk ging niet efficiënter, de toegevoegde waarde van de Qwiek.up was vooral kwalitatief.

Lees meer over dit onderzoek

Bij Lunet Zorg is in 2015 een evaluatie gedaan van de Qwiek.up. Het eerste doel van dit project was om de cliënten optimaal te ondersteunen met behulp van de Qwiek.up, wat in de praktijk neerkwam op de inzet van de Qwiek.up ter vermindering van ongewenst gedrag en/of de verhoging van gewenst gedrag. Voor medewerkers werd gekeken naar de tevredenheid, effectiviteit en efficiëntie van hun werk. Op drie locaties is de Qwiek.up geëvalueerd gedurende meerdere weken, bij cliënten met een laag niveau en een lage mate van zelfstandigheid, zijnde: ouderen met een (relatief zware) verstandelijke en lichamelijke beperking; psychogeriatrische cliënten; ernstig meervoudig beperkte cliënten. Er werd ten eerste gekeken naar tevredenheid vanuit de medewerkers over de Qwiek.up en en tweede naar de cliëntgebonden effecten van de Qwiek.up zowel op korte als lange termijn, 8 weken na gebruik.

Onderzoeksverslag beschikbaar op aanvraag


Wilt u meer informatie ontvangen over onze onderzoeken? Vul het onderstaande formulier in.
Onderzoeken
Optioneel
Nieuwsbrief

Qwiek.up onderzoekspagina