< terug naar het verhalen overzicht

Welzijn als alternatief bij vrijheidsbeperkende maatregelen.

In de zorg met. Cindy


In de blogs van ‘in de zorg met’ lees je de bijzondere verhalen die wij bij Qwiek dagelijks uit de zorg te horen krijgen. In ieder blog vertelt een zorgmedewerker een inspirerend verhaal over zijn of haar functie en hoe de inzet van de Qwiek producten daarbij kunnen ondersteunen.

In dit blog gaan we in de zorg met Cindy. Als welzijnswerker bij Accolade zorg is Cindy zeer betrokken bij haar cliënten. Welzijn staat hoog in het vaandel bij haar activiteiten en ze ziet welzijn dan ook als een alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen zoals medicatie.

 

Alternatieve oplossingen voor probleemgedrag.

Als welzijnswerker bij Accolade begeleid ik cliënten individueel of in groepsverband bij activiteiten. Deze activiteiten zijn speciaal gericht op mensen die een vorm van dementie hebben.

Vaak is het een hele uitdaging om iemand die dementie heeft, en daardoor onbegrepen gedrag vertoont, de juiste interventie te bieden. Uitgangspunt is; eerst bekijken wat deze persoon al aangeboden krijgt in de vorm van welzijn. De eigen regie van een cliënt is daarin dan erg belangrijk.

Tegenwoordig wordt de meerwaarde van het leveren van zorg, met een focus op welzijn, bij mensen met dementie steeds meer ingezien. De focus op welzijn geeft de mogelijkheid om de cliënt beter te leren kennen, waardoor je uiteindelijk in alle facetten ook beter kunt begeleiden. Ook artsen en psychologen zien dat nu.

Hulpmiddel voor welzijn i.p.v. medicatie

Inmiddels heb ik als welzijnswerker ook een rol gekregen tijdens het Multidisciplinair overleg (MDO). Tijdens een MDO zitten meerdere disciplines om tafel om samen alle zorg en welzijn afspraken rondom de cliënten te bespreken. Dit is ook het moment om naar oplossingen te kijken voor het probleemgedrag dat zich voordoet bij cliënten. Mijn rol als welzijnswerker is dan om advies te geven en geschikte interventies te bekijken. Medicatie lijkt soms de enige uitweg, maar behalve dat het een vrijheidsbeperkende maatregel is, zijn er vaak vele negatieve bijwerkingen. Hulpmiddelen voor welzijn, zoals de Qwiek.up hebben dit niet.

"De Qwiek.up wordt nu bij ons al in meerdere zorgleefplannen opgenomen als alternatief van een vrijheidsbeperkende maatregel zoals medicatie."

Rustig bewegende beelden voorkomen overprikkeling

De Qwiek.up wordt nu bij ons al in meerdere zorgleefplannen opgenomen als alternatief van een vrijheidsbeperkende maatregel zoals medicatie. Er wordt dan een interventie geschreven voor de inzet van de Qwiek.up tijdens de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL betekenis) wanneer er onbegrepen gedrag voorkomt. Dit is in de praktijk al toegepast bij een mevrouw die op een rustige manier wakker gemaakt moet worden, omdat anders alle ADL zorg activiteiten van de dag zeer onrustig verlopen. Deze onrust komt voort uit overprikkeling. Door rustige bewegende beelden te gebruiken bij het opstaan, wordt ze afgeleid van de andere prikkels en heeft dit een positief effect op haar hele dag.

Tip van Cindy: enorme tijdswinst met de Qwiek.up
Mensen zien het inzetten van de Qwiek.up als een enorme tijdsinvestering en zijn bang om in tijdnood te komen. Maar wij hebben zelf op de afdeling gemerkt dat juist als je de Qwiek.up inzet, je een enorme tijdswinst en meerwaarde eruit haalt, omdat de bewoners zoveel rustiger zijn tijdens de ADL.
Dit verhaal maakt deel uit van de in de zorg met campagne van Qwiek.

 

 Klik hier om alle verhalen te lezen