Garantievoorwaarden

De garantie op Qwiek producten is geldig vanaf de aankoopdatum en te vinden in de handleiding.

Garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • Normale slijtage, vervanging van door hun aard slijtagegevoelige onderdelen of defecten veroorzaakt door slijtage.
 • Defecten veroorzaakt door achterstallig onderhoud.
 • Defecten veroorzaakt door randapparatuur, extra apparatuur of andere accessoires welke niet door Qwiek BV geleverd of aanbevolen zijn.
 • Het defect is het gevolg van gebruik buiten het beoogde doel.
 • Het defect is veroorzaakt door misbruik van het product of door het gebruik van het product in omgevingsomstandigheden die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding van het product.
 • Het defect is veroorzaakt door externe factoren, zoals dieren, bliksem, te hoog voltage, brand, natuurramp, transport of water (tenzij in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk staat dat het product kan worden afgespoeld).
 • Het modelnummer, serienummer of de productiedatum code op het product is veranderd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Als het aankoopbewijs niet getoond kan worden.
 • Het product is door een niet-erkend bedrijf of persoon geopend, gerepareerd en/of aangepast.
 • Het product functioneert niet goed als gevolg van problemen met toegang tot of verbinding met serviceproviders, zoals onderbrekingen in de netwerktoegang, storingen aan de kant van de abonnee, een storing van het lokale netwerk en storingen in het hoogspanningsnet.
 • Het product werkt niet naar behoren omdat het oorspronkelijk niet is ontworpen, vervaardigd of goedgekeurd voor gebruik in het land waar u het product gebruikt. Dit kan zich voordoen wanneer u het product exporteert buiten de EU-landen.

De garantie beperkt zich tot het vergoeden en/of herstellen van de directe schade en/of gebreken aan het product. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Qwiek BV.

Qwiek heeft het recht om een defect product te vervangen door een gelijkwaardig product. Het defecte product wordt eigendom van Qwiek BV. Na vervanging van het defecte product door een gelijkwaardig (vervangend) product, geldt nog de resterende garantieperiode vanaf de aanschafdatum van het oorspronkelijke product dat vervangen is.

Acties voor garantieservice

Als klant dient u contact op te nemen met Qwiek en gaat u ermee akkoord dat het defecte product indien nodig wordt opgestuurd voor garantieservice. Hieraan voorafgaand verstrekt u de volgende informatie aan Qwiek: het serienummer (te vinden op het product), het aankoopbewijs, een schade-omschrijving en uw klant-contactinformatie. Hierna ontvangt U van Qwiek instructies/informatie over het verdere verloop hiervan.

Wanneer U het product opstuurt dient U dit zorgvuldig (ter voorkoming van transportschade) voor verzending in te pakken inclusief de bijbehorende stroomtoevoer (adapter). Persoonlijke contactinformatie, telefoonnummer en schadebeschrijving dienen hier ook aan bijgevoegd te worden. Qwiek zal u informeren over het afleveradres voor het versturen van het product.

Acties voor contact met technische hulp
Technische support is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 via +31 (0)45 369 0510. Vragen kunnen ook verstuurd worden naar support@qwiek.eu. Wanneer u contact opneemt met de technische hulp dient u het serienummer van het product bij de hand te hebben.
 

Garantieservice Qwiek.snooze

Indien u een product ter reparatie bij Qwiek aanmeldt zal Qwiek bepalen of herstelling hiervan nog onder garantie uitgevoerd wordt. Indien het product niet (meer) onder garantie valt, zal Qwiek dit aan u mededelen en u tevens informeren over de geschatte kosten voor herstel. Als uw product niet meer onder garantie valt en toch tot reparatie besluit, stemt u ermee in dat Qwiek u de kosten voor herstelling en verzending in rekening brengt. Mocht u niet tot reparatie overgaan dan gaat u ermee akkoord dat u de onderzoekskosten ter waarde van 40 euro aan Qwiek vergoedt, waarvoor Qwiek u een factuur zal laten toekomen. Na betaling ontvangt u het product van Qwiek retour.

Indien een product onder de garantie valt zal door Qwiek worden vastgesteld of het product te repareren is. Indien tijdens de reparatie alsnog naar voren komt dat een product toch niet onder de garantie valt dan wordt de reparatie direct gestaakt. De klant wordt vervolgens inhoudelijk geïnformeerd over waarom dit niet onder garantie valt en worden de reparatiekosten tevens medegedeeld. De klant beslist of Qwiek al dan niet (tegen betaling door klant) tot reparatie mag overgaan.